Gå til hovedindhold

Stamcellebehandling i udlandet

Spørgsmål
I Politiken den 11.12.09 skriver Dorthe Sindbjerg Martinsen, at man ifølge EU- domstolen kan tage til et andet EU land og få behandling, betalt af den danske hospitalsregion, såfremt der ikke er tale om hospitalsindlæggelse. Altså ved ambulant behandling.

Betyder det at regionen er pligtig til at betale mine omkostningerne til sclerosebehandling med stamceller i Tyskland, hvor behandling foregår ambulant? 

Ifølge artiklen har man krav på forhåndsgodkendelse fra regionen af hospitalsindlæggelse i et andet
EU land, såfremt man ikke kan blive behandlet i Danmark.

Hvordan er praksis?
Svar
Uden at være ekspert i det juridiske tvivler jeg på at det er muligt at få det offentlige sundhedssystem til at betale for en behandling i udlandet, hvis der ikke foreligger en klar dokumentation for at behandlingen har effekt.

Jeg er ikke klar over præcis hvilken type stamcellebehandling der her er tale om, men mange af de stamcellebehandlinger der tilbydes på private klinikker i udlandet har aldrig været afprøvet i egentlige videnskabelige undersøgelser.
En mulig effekt af en sådan behandling er med andre ord fuldstændig udokumenteret.

Du vil kunne finde reglerne om højt specialiseret behandling i udlandet i § 25 i bekendtgørelse nr. 62 af 20.1.2010 om ret til sygehusbehandling m.v.  

§ 25. Et regionsråd skal tilbyde en patient henvisning til behandling i udlandet, hvis patienten forinden har været undersøgt eller behandlet på en sygehusafdeling her i landet, der inden for det pågældende sygdomsområde besidder den højeste indenlandske specialkundskab, og patienten af denne afdeling er indstillet til en nødvendig behandling på en nærmere angivet specialafdeling m.v. i udlandet, når denne behandling ikke kan ydes på et dansk sygehus.

Stk. 2. Henvisningen efter stk. 1 skal forinden forelægges for Sundhedsstyrelsen til godkendelse. Forelæggelsen kan i hastende tilfælde ske mundtligt.

Hele bekendtgørelsen kan læses her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129917  

Praksis på området er jeg ikke bekendt med, men må henvise dig til at kontakte den sygehusafdeling, som du er tilknyttet.