Gå til hovedindhold

Stamcelle forskning

Spørgsmål
Jeg forsøger at få fat i alt, hvad der at læse om stamcelle behandling for scleroseramte, jeg har selv PPMS, og går og håber på helbredelse NU. I flere artikler skrives der at det kan hjælpe SPMS og andre MS grupper, og i andre artikler igen at PPMS har et stort udbytte af stamcelle behandlingen, ja næsten kureret. Hvad er op og ned? 

Jeg er godt klar over, at det er ret nyt indenfor MS behandlingen, med hvad er facts. Jeg har læst meget om emnet på internettet, men kunne godt bruge en faglig vurdering.
Svar
Forskningsområdet vedrørende stamceller og MS er fortsat i sin vorden. Det område indenfor stamcelleforskningen hvor man har størst erfaring, er indenfor blod-stamcelle transplantation, hvor man populært sagt "nulstiller" immunsystemet, så MS sygdommen i en (længere) periode falder til ro. Denne behandling kan anvendes til mennesker med meget aggressiv MS, hvor anden behandling har været uvirksom.

Et andet område er behandling med mesenkymale stamceller, hvor disse celler har evnen til at dele sig til mere specialiserede celletyper, der formodes at kunne dæmpe sygdomsprocesserne aktivt ved MS. Det er denne stamcellebehandling, man håber på kan have stor effekt på sygdommen. Pionerstudier har foreløbig vist, at behandlingen synes at være sikker, og få udokumenterede små studier, giver holdepunkt for god effekt.

Der er således fortsat et stykke vej, før der kommer resultater fra større undersøgelser med mesenkymale stamceller ved MS, hvor Dansk Multipel Sclerose Center på Rigshospitalet er med i en stor international undersøgelse, der starter til efteråret.