Gå til hovedindhold

Spørgsmål vedrørende diagnose

Spørgsmål

Jeg har endnu ikke været til læge og fået svaret, men har været inde på min sundheds journal, hvor konklusionen er "DS" - jeg har fået brev fra neurologen, der skriver at jeg har tegn på nervebetændelse.

Om 2 dage skal jeg til rygmarvsvæskeprøve, og der står at jeg har mulighed for en samtale med læge og sundhedsplejerske.
Hvad er vigtigt jeg får svar på? Kan jeg få svar på om det er den, der går hurtigt, eller den man kan leve med i årevis uden at mærke meget til den?

Jeg vil gerne forberede mig godt og har heldigvis en veninde med. Jeg har følelse-forstyrrelser i benene, og har i perioder siden september følt det som jeg går på vat.

Svar

Det er både godt og ondt at man kan se en masse elektronisk forud for lægesamtale. Dialogen mellem læge og patient kan ikke erstattes af elektronik.

Resultatet af rygvæskeundersøgelse skal du jo også have, og der går typisk 1-2 uger fra prøvetagning til de vigtigste undersøgelser foreligger. Det lægen typisk informerer om ved diagnostisk samtale er grundlaget diagnosen hviler på (sygehistorie, lægelig neurologisk undersøgelse, supplerende undersøgelser i form af MR scanning, evt. nerveledningshastighed og rygvæskeprøve) udelukkelse af andre forklaringer på symptomerne, forløbsform, sandsynlig prognose - det er meget svært at spå om - og om der er mulighed for behandling, enten forebyggende for nye attakker eller symptomatisk behandling eller evt. begge dele.

For kvinder i fertil alder er det også relevant for patienten at spørge om forholdsregler ved påtænkt graviditet og ved amning samt arvelighed.
Jeg håber disse stikord kan være dig til en hjælp. Held og lykke på livets vej.