Gå til hovedindhold

Solidarisk hæftelse ved bodeling

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i snart 11 år og står nu i den situation, at min mand vil skilles.

Vi var i første omgang enige om hvordan gælden skulle fordeles: Vi lavede et stykke papir, hvor vi begge skrev under på, at gælden, udover kreditforeningen, tog han. Dette papir gik jeg så ind i banken med, så også bankmanden kunne se det var alvor. Banken sagde, at de ikke ville lade min mand overtage gælden uden kautionist - hvilket min mand ikke har mulighed for.

Så prøvede vi i en anden bank denne gang med den ændring, at vi delte gælden, dog skulle han tage noget af det gæld med sig, som han kom med, inden vi fandt sammen (gæld som blev betalt ud, da jeg solgte huset jeg boede i inden vi fandt sammen), men den nye bank vil heller ikke tage ham, uden kautionist.

Mit spørgsmål er nu: Hvad kan vi gøre? Jeg kan ikke påtage mig mere end jeg allerede har gjort. Huset vi bor i nu, og hvor vi har boet i knap 2 år, er købt i fællesskab, (hvor jeg havde det tidligere hus i 13 år).

Min mand havde sagt, at jeg jo gerne skulle kunne blive boende, da det var synd for vores 3 børn, at de skulle rykkes op med rode en gang til og huset her er også bygget om, så det er mere brugervenlig for mig, da jeg i perioder har det svært med sclerosen.

Hvilke muligheder har vi? Jeg vil jo så gerne beholde huset.

Banken har sagt, at jeg godt ville kunne blive boende, hvis han tog det gæld med sig.

Svar

Jeg forstår din redegørlese således, at både du og din mand hæfter for såvel kreditforeningslån samt al anden gæld - det vil sige at I hæfter solidarisk.

I kan, i det indbyrdes forhold i forbindelse med bodelingen, aftale hvilken gæld I hver især påtager Jer, men skal så samtidig gøre Jer helt klart, at I, relation til kreditforening, bank og andre kreditorer, hæfter solidarisk. Dette indebærer, at undlader eksempelvis din mand at betale den gæld han i det indbyrdes forhold har påtaget sig at betale, kan kreditor gå til dig og kræve betaling.

Det er i mine øje en meget usikker situation for Jer begge.

Når du skal blive boende i huset er det vigtigt, at det kommer til at stå i dit navn alene, blandt andet af hensyn til rentefradrag, og spørgsmålet er, om banken vil gå med til dette, henset til, at du stadig står som meddebitor på den del af gælden, som din mand skal betale.

Indtager banken en negativ holdning, er der, for mig at se, ikke andet at gøre end at sælge huset.

Måske kunne det drøftes med banken, at din mand overtager den gæld I har aftalt, og du kautionerer for en mindre del - men kun en mindre del - af denne. Dette er også risikobetonet for dig, men måske har du mulighed for at kunne se dig ud af dette.