Gå til hovedindhold

Snerydning

Spørgsmål
Jeg er enlig kvinde med sclerose. Jeg bor i hus og modtager førtidspension.
Er det muligt via f.eks. kommunen at få hjælp til snerydning, da dette er en umulig opgave for mig.
Svar
Såfremt du modtager førtidspension efter 1.1.2003 og er omfattet af personkredsen, der kan få dækket merudgifter efter lov om social service § 100 kan du få medregnet et beløb til snerydning.
Du kan læse nærmere om merudgifter på Faktasiden om emnet, du finder siden under Livet med sclerose.  

For pensionister med tilkendt pension før 1.1.2003 er det op til den enkelte kommune. Nogle kommuner giver mulighed for at blive tilknyttet en snerydningsordning mod betaling af et årligt gebyr, andre kommuner giver mulighed for personligt tillæg (økonomisk tilskud) alt afhængig af andre indtægter og formue.
Der findes forskellige private firmaer, som mod en vis pris - her har nogle også lavet abonnementsordning - rydder fortove o.lign. En del af disse firmaer tilbyder også rabat til pensionister.  

Jeg vil anbefale dig at kontakte Borgerservice i den kommune, hvor du bor. Her kan man oplyse dig om der skulle være muligheder i den kommune, hvor du bor.