Gå til hovedindhold

Små læsioner på MR-scanning

Spørgsmål
Jeg er under udredning og har en masse forskellige symptomer. For mig at se, ligner nogle af de symptomer jeg har, symptomer på sclerose - dette mener neurologen dog ikke.

Rygmarvsvæskeprøven var normal, men MR-scanningen viste "WM-læsioner i begge hemisfærer, ganske små, men lidt flere end det normale for alderen, læsioner er mere udtalte periventrikulært of hypointens" Endvidere står der: "leukodysstrofi obs pro."

Mit spørgsmål er, om man ud fra ovenstående kan udelukke sclerose?
Svar
Hvis din MR-scanning ikke er specifik for sclerose, kan man desværre ikke udelukke diagnosen. MR-forandringer i hjernens hvide substand (WML) kan beskrives udfra deres form og placering i hjernen og man kan undersøge udviklingen i tid ved at gentage skanningen på et senere tidspunkt.

Udfra disse oplysninger, resultater fra andre undersøgelser, sygehistorien og de kliniske symptomer kan man i de fleste tilfælde stille en diagnose.

Som du kan forstå, kan WML være tegn på mange forskellige sygdomme (ses dog også hos raske over ca. 40 år) , men scanningsresultatet får først sikker værdi, når det bliver sat i sammenhæng med andre resultater, symptomer osv.

Generelt gælder, at hvis man har haft flere tilfælde med karakteristiske sclerosesymptomer, på forskellige tidspunkter og fra forskellige steder på kroppen, opfylder man de klassiske kriterier for at stille diagnosen dissemineret sclerose (DS). De undersøgelser, man støtter sig til for at underbygge denne diagnose, er sædvanligvis MR-skanning, der er den mest følsomme (ca. 95 procent), samt rygmarvsvæske og neurofysiologiske undersøgelser af nerveledningshastighed i centralnervesystemet (VEP, MEP, SSEP).