Gå til hovedindhold

Skilsmisse og tvangsauktion

Spørgsmål

Vedrørende skilsmisse. Min mand og jeg har ægtepagt, så det letter på meget, men vedrørende vores hus som vi ejer i fællesskab, så truer min mand nu med at lade det gå på tvangsauktion, så jeg intet får. Han betaler terminerne, og betalingerne ligger i hans bank. Jeg betaler så alt andet, varme, el, mad etc. Hvordan kan jeg forhindre, at han lader huset gå på tvangsauktion, undlader at betale terminer? Jeg kan jo heller ikke sætte det til salg uden hans samtykke.

Svar

Som du ved, risikerer I at ejendommen kommer på tvangsauktion, hvis ikke der bliver betalt terminer mv. på huset. Som ejere af huset hæfter I begge for betaling af terminer, ejendomsskatter og husforsikring, og hvis ikke din mand betaler halvdelen heraf, kan du reagere ved, at indbringe sagen for skifteretten. I skifteretten kan I få udpeget en bobehandler, som kan hjælpe jer med, at få behandlet skiftet, herunder bistå med, at der bliver taget stilling til, hvad der skal ske med huset. Hvis det kun er huset, der er uenighed om, og hvis ikke I kan blive enige, kan du indbringe dette spørgsmål for skifteretten, som så træffer afgørelse i sagen.

Under alle omstændigheder vil jeg anbefale dig, at du søger juridisk bistand, så du kan få noget vejledning til, hvordan du skal gribe sagen an.