Gå til hovedindhold

Skift fra fritids- til heltidsulykkesforsikring

Spørgsmål

På grund af MS har jeg fået tildelt et fleksjob på 15 timer. Det jeg godt vil spørge om, drejer sig om min fritidsulykkesforsikring: Ifølge forsikringsbetingelserne skal jeg minimum have 25 timers arbejde ugentligt ellers skal jeg fuldtidsforsikres.

Men kræver dette ikke en ny police fra forsikringsselskabet? Og risikerer jeg dermed ikke en "ringere" dækning, da den ikke dækker skader, der kan være forårsaget af sygdomme? Jeg tænker på at forsikringsselskabet her altid vil kunne henvise til, at ulykken indirekte skyldes MS.

Svar

Såfremt der skal ske et skifte fra en fritidsulykkesforsikring til en heltidsulykkesforsikring på selskabets foranledning, bør dette ske uden krav om afgivelse af yderligere helbredsoplysninger. Det vil sige, der bør ikke ske andet end at din ulykkesforsikring ændres fra at dække i fritiden til at dække hele døgnet.

 

Du skal dog være opmærksom på at ændringen kan medføreen prisstigning, da prisen bliver afhængig af din beskæftigelse og går fra at dække i fritiden til hele døgnet.