Gå til hovedindhold

Skift fra Avonex til Gilenya

Spørgsmål

Mit spørgsmål vedrører medicinskift fra Avonex til Gilenya. Jeg har haft sclerose siden 2005, og har siden da også været i behandling med Avonex og haft et mildt nærmest ikke tilstedeværende sygdomsforløb. Jeg har sådan set betragtet mig som rask.

Sommeren 2012 fik jeg første attak siden 2005 en relativt mild synsforstyrrelse, som nok var udløst af en pludselig og ekstrem stresspåvirkning. Jeg er nu blevet indstillet til at starte på ny medicin, Gilenya. Lægernes begrundelse synes nærmest at være at muligheden foreligger. Jeg har siden læst om bivirkningerne ved Gilenya. Jeg har også på nettet læst on sclerosepatienter, der overhovedet ikke vil røre Gilenya med en ildtang, da man ikke kender langtidsvirkningerne og nogle mener, det på lang sigt kan udvirke mega-attakker pga. ophobning af skadelige stoffer.

Jeg bliver derfor ind imellem i tvivl om det - mit gode forløb taget i betragtning - ville være bedre at blive ved det kendte Avonex (som jeg er tryg ved og har en fin hverdag med) i stedet for at tage den risiko for større eller mindre bivirkninger ved Gilenya? Jeg kan godt føle at lægernes anbefaling af ny medicin efter andet attak mere eller mindre er en automatreaktion (valget mellem Gilenya og Tysabri virkede ret tilfældigt), men kunne der tænkes at være bedre argumenter for, at det er en god idé at skifte til en ny medicin efter syv års mildt scleroseforløb med to attakker?

Svar

Der er nogle landsdækkende kriterier for hvornår man kan tilbydes 2. valgsbehandling med Tysabri eller Gilenya, og din neurolog har skønnet at du opfylder dem. Begge præparater har større attakforebyggende effekt, end det de er sammenlignet med af 1. valgspræparater (der generelt omfatter gruppen af interferoner, herunder Avonex, og Copaxone). Det er nok baggrunden for anbefaling af skift fra Avonex til Gilenya. Men det er rigtigt at langtidseffekten ikke kendes, da Gilenya har været kort tid på markedet, og nogle patienter "lurpasser" indtil man får lidt mere erfaring med hyppighed og sværhedsgrad af bivirkninger.

Den mulighed har du også, men der skal have været en vis nylig aktivitet for at komme i behandling med 2. valgspræparater, så hvis du venter for længe og uden sygdomsaktivitet i den mellemliggende periode - hvilket jo i sig selv er positivt - kan det være at du ikke opfylder kriterierne længere. Hvis du er i tvivl om du vil skifte, synes jeg, du skal delagtiggøre din neurolog i det. Du har ret i at din sygdomsaktiviet med tilsyneladende 2 attakker på 7 år ligger i den lave ende.