Gå til hovedindhold

Skift af arbejdsplads med sclerose

Spørgsmål
Min datter har fået diagnosen sclerose for et lille år siden. Hun er bekymret for at oplyse nogen om det. Hun har været ansat to forskellige steder med pension/forsikring i Ingeniør Sammenslutningens Pensionskasse (ISP).

Derefter blev hun ansat et tredje sted med pension/forsikring i Danica Pension, men hun fortsatte med at indbetale til ISP med min. beløbet ca. 1200 kr. pr. måned. ISP sagde at så skulle hun ikke have en ny lægeerklæring, når hun vendte tilbage. 

Hun skal nu starte i nyt job og ønsker at overgå til pension i ISP igen.

Spørgsmål 1: Skal hun anmelde sin sclerose diagnose til Danica Pension inden hun flytter tilbage til ISP, for at få udbetalt 126.000 kr. for kritisk sygdom?

Spørgsmål 2: Hun har plan om at lave en fortsættelsesforsikring hos Danica Pension - det skal ske inden 3 måneder efter ansættelsesophør.
Er det en god ide, overforsikring udbetales vel ikke?

Spørgsmål 3: Hun kan også få et beløb ved kritisk sygdom hos ISP, men hun vil gerne vente med at anmeldelse dette, til hun er fast i den nye stilling.

Er det ok?
Svar
Svar 1: Hun skal anmelde sclerosen til Danica, da diagnosen er modtaget mens hun var forsikret i Danica, som jeg forstår det på dig. Der er forskellige forældelseskriterier pensionsselskaberne i mellem, men hun har næppe overskredet fristen. Dog har hun intet ud af at holde det hemmeligt overfor Danica, så lad hende hurtigst muligt tage fat i Danica.  

Svar 2: Det er en rigtig god idé, idet en sådan fortsættelsesforsikring kan etableres uden afgivelse af helbredsoplysninger.
Hvad angår overforsikring, forekommer det meget sjældent på pensionsmarkedet, da man kan tegne alle de forsikringsdækninger man vil betale for med fuld udbetaling. Dog må ens dækning ved tab af erhvervsevne maks. være 80% af lønnen samlet i alle pensionsselskaber, dækning derover vil være spildt.  

Svar 3: Se svar 1, jeg forstår dog godt, hun vil vente med at informere herom til hun er fastansat.