Gå til hovedindhold

Skal mit firma informeres om min sygdom

Spørgsmål

Vedrørende forsikring og tab af erhvervsevne. Jeg startede på nyt arbejde, og 6 uger efter fik jeg så stillet diagnosen MS efter næsten 12 måneders forudgående undersøgelser. Lægen viste mig på scanningen de karakteristiske hvide pletter i hjerne og rygmarv. Jeg havde ikke selv tidligere haft nogen mistanke, om at det var årsagen til mine problemer i venstre arm.

Forsikringsbetingelserne beskriver dækning for kritisk sygdom defineret ved mindst to attakker eller ved ovenstående karakteristika. Derfor har jeg følgende 3 spørgsmål: Bør jeg ansøge forsikringsselskabet om dækning for kritisk sygdom nu? Jeg arbejder i en global organisation, hvor jeg ikke har meget face to face kontakt til mine andre kolleger, og vil gerne vente med at informere/involvere dem, indtil jeg kender dem bedre, og har vænnet mig til min nye situation.

Skal forsikringsselskabet informere firmaet om min sygdom, eller kan jeg selv vælge min kommunikation?
Hvordan er mulighederne for at videreføre en forsikring til tab af erhvervsevne ved jobskift eller fyring, når man har denne diagnose?

Svar

Du kan sagtens rette henvendelse til dit pensionsselskab uden at informere arbejdsgiveren, ligesom du kan bede dem om ikke at informere arbejdsgiveren, blot du selv kan skaffe evt. dokumentation, de måtte udbede sig fra arbejdsgiveren.

Hvorvidt du er berettiget til udbetaling fra din kritiske sygdoms forsikring kan jeg ikke afklare. Dette skyldes at der er forskellige udbetalingskriterier fra selskab til selskab. Nogle kræver en diagnose, 1 attak eller 2 attakker, desuden kan der på forsikringen være en karenstid som værende den tid fra man bliver omfattet af forsikringen, til man kan få dækket en lidelse.

Du bør kontakte pensionsselskabet nu og ansøge om udbetaling.

Hvad angår det at videreføre en tab af erhvervsevne forsikring, er reglerne også forskellige fra selskab til selskab. Udgangspunktet er normalt, at man kan videreføre den ordning, man har privat eller med evt. ny arbejdsgiver uden afgivelse af helbredsoplysninger. Dog kan prisen i dette tilfælde stige, ligesom dækningen kan ændres i vilkår, men afslå at etablere forsikringen kan de sjældent.