Gå til hovedindhold

Skal jeg stoppe behandling

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 61 år. Jeg har haft sklerose siden 1989 og startede på Rebif i 1999. Efter nogle år begyndte jeg at danne antistoffer, hvor jeg herefter gik over til Copaxone. Mit forløb har været fredeligt, jeg har ikke haft attakker de sidste 5-6 år. Mine symptomer efter attakkerne er føleforstyrelser, lidt overaktiv blære, nedsat gangdistance og træthed.

Efter mit sidste besøg på sygehuset foreslog lægen, at jeg kunne holde op med medicinen, for der var erfaring med, at sygdommen kunne være gået i stå, eftersom jeg ikke har haft attakker i så mange år. Det er jo en dejlig tanke, men så er mit spørgsmål, hvordan reagere kroppen, når den ikke får den daglige medicin, den er vant til at få og har fået i så mange år? Hvad med føleforstyrrelserne der sniger sig op ad mine ben, vil det gå hurtigere? 

Svar

Det kan være meget svært at forudsige forløbet af MS ved sygdommens start. Specielt hvis sygdommen er attakvis og i det godartede spektrum, kan det være svært at få indtryk af, i hvor stor grad behandling har effekt. Der vil utvivlsomt være få, der har et meget godartet forløb med sparsom sygdomsaktivitet, hvor behandling således ikke påvirker forløbet nævneværdigt. I disse tilfælde kan det være fristende, at stoppe behandlingen i formodning om at sygdommen er godartet og i ro. Der findes dog ingen gode regler for, hvornår man stopper MS behandling. I mange tilfælde er der jo ro i sygdommen, fordi man har behandlet den i ro. En vurdering vedrørende det fremtidige sygdomsforløb, afhænger af et grundigt kendskab til patienten, sygdomsaktivitet før behandling, symptomudvikling og kontrol MR skanning.


Hvis din MS læge har indtryk af at der ikke er sygdomsaktivitet, hverken klinisk eller på MR, og behandlingen ikke har sikker effekt, kan man stoppe behandling. Det vil dog være en god ide at kontrollere MR skanningen efterfølgende, da sygdomsaktivitet oftest kan afsløres på MR, før der evt. kommer nye attakker.
Ovenstående vil gælde for attakvis forløbende MS.

Hvis du har snigende udvikling af føleforstyrrelser og tegn på udvikling af sekundær progressiv MS, vil Copaxone ikke have effekt på disse symptomer.