Gå til hovedindhold

Skal jeg skifte til Lemtrada

Spørgsmål

Jeg er meget interesseret i at høre om din viden/erfaring med Lemtrada. Jeg er 46 år og har haft sclerose i 21 år. Fik først konstateret sygdommen for 6 år siden og kom i medicinsk behandling. Jeg startede med Avonex, og for 1½ år siden fik jeg tilbudt Gilenya efter et attak på synet.

Jeg er blevet MR scannet og har nu fået svar fra kontrolskanningen, at der stadig er nogle enkelte nyt pletter i forhold til skanningen, som jeg fik foretaget for 1 år siden. Overlægen skriver, at næste gang jeg kommer til kontrol, skal vi drøfte om jeg skal fortsætte med Gilenya eller et skifte til Lemtrada. Jeg synes ikke, jeg kan læse så meget om effekten og erfaringerne af Lemtrada. For mig virker det som et meget "kras" medicin.

Svar

Lemtrada er et relativt nyt præparat, som primært bruges i de tilfælde hvor 1. og 2. linjebehandling (fx. Avonex og Gilenya) ikke har kunnet kontrollere sclerosen. Hvis man har attakker på 2. linjebehandling (fx. Gilenya) samt kraftig sygdomsaktivitet på MR skanning af hjernen, vil behandling med Lemtrada komme på tale.

Lemtrada er en meget effektiv behandling, der udelukkende er testet mod Rebif (beta-interferon), som er en af de mest effektive 1. linje behandlinger på markedet. Her reducerede Lemtrada antallet af attakker med 48-55 % i forhold til patienter, der modtog behandling med Rebif. Udvikling af permanente sclerosesymptomer blev desuden reduceret med 42 % sammenlignet med Rebif.

Ved Lemtradabehandling er der imidlertid risiko for alvorlige bivirkninger. Det er primært sygdomme i skjoldbruskkirtlen, som fandtes hos 35 % af de personer, der deltog i de kliniske forsøg, og mere sjældent, en blødningssygdom (ITP) samt bestemte former for nyresygdomme, der kan udløses ved Lemtrada og kan være livstruende. Alle disse tilstande kan dog behandles, hvis de opdages i tide, men hvis behandlingen forsinkes, kan det øge risikoen for komplikationer og blivende skader på længere sigt. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på tidlige symptomer, hvor ITP kan vise sig ved blå mærker og blødning fra fx. snitsår, der er svære at standse. Nyresygdomme findes ved hjælp af urin- og blodprøvekontrol og sygdomme i skjoldbruskkirtlen kan også opdages ved blodprøvekontrol.

Lemtrada skal derfor bruges ved aggressiv sclerose, men anvendes med forsigtighed, da sikkerhedsdata fra større grupper af behandlede mennesker med MS endnu ikke foreligger.