Gå til hovedindhold

Skal jeg oplyse arbejdsgiver om min diagnose

Spørgsmål

I et ansættelsesforløb er jeg blevet spurgt, om jeg er sund og rask. Mit svar var; "Ja, det er jeg", selvom jeg har diagnosen multiple sclerose. (Jeg har stort set ingen symptomer). Hvordan står jeg i denne situation? Jeg har planer om at fortælle om MS ved 3 måneders samtalen.

Svar

Jeg har tidligere svaret på spørgsmål vedrørende oplysning om diagnose ved ansættelse.

En arbejdsgiver må alene bede om helbredsoplysninger med det formål at få belyst, om du lider eller har lidt af en sygdom eller har haft symptomer på en sygdom, når sygdommen vil have væsentlig betydning for at varetage det pågældende arbejde. En landsretsdom fra 1999 afgjorde, at en lønmodtager ikke havde pligt til at fortælle, at han havde sclerose. Sclerosen havde nemlig ikke i måneder op til ansøgningen haft indflydelse på hans arbejdsdygtighed.

Som sådan har du ikke pligt til at oplyse om diagnosen, men åbenhed på arbejdspladsen kan dog i mange situationer gøre, at du undgår spekulationer, såfremt der i perioder vil være symptomer på sclerosen.