Gå til hovedindhold

Skal jeg frygte svine-MRSA

Spørgsmål

Nu er der meget i mediaerne med svine-MRSA, skal man efter jeres mening være meget bange for at bliver smittet med denne, når man har sclerose? Tænker bl.a. på det svagere immunforsvar der opleves, når man bl.a. tager Avonex? Jeg har selv oplevet, at hvis jeg er syg af en almindelig infektionssygdom, bliver dette værre, når jeg tager Avonex. Kan dette skyldes at Avonex nedsætter immunforsvarets evne til at bekæmpe infektionen? Har også prøvet det med en Rosen infektion i foden, som jeg ikke har kunnet bekæmpe, før jeg stoppede med Avonex. Jeg er også blevet informeret at sclerose sygeplejersker om ikke at tage Avonex, hvis jeg er syg.
 

Svar

Avonexbehandling medfører ingen egentlig svækkelse af immunforsvaret mod infektioner, men dæmper primært de autoimmune reaktioner, der ses ved MS. Undersøgelser af Avonex virkning ved sclerose viser, at der ikke er forskel på antallet eller graden af infektioner ved Avonex i forhold til placebo (f.eks. saltvand). Det vil med andre ord sige, at de menneskerne der fik Avonex, ikke blev mere syge af infektioner, end dem der ikke fik Avonex. Der er heller ingen teoretisk grund til at tro at Avonex (eller andre beta-interferoner), skulle give flere infektioner. Tværtimod er det vist, at beta-interferoner beskytter mod f.eks. virusinfektioner, da kroppen selv danner dette stof i kampen mod virus.
Videnskabelige undersøgelser siger dog kun noget om generelle effekter, og jeg kan ikke udelukke, at du kan have en anden reaktion på Avonex i forhold til infektioner. Derfor er det nok dine egne erfaringer, du må tage udgangspunkt i, når du skal snakke med din MS læge om behandling.

De multiresistente bakterier i f.eks. svinekød (MRSA: Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus) kan være et problem, hvis man er alment svækket, eller immunforsvaret er betydeligt svækket, hvilket kan være tilfældet ved visse former for medicinsk behandling, f.eks. kemoterapi. Hvis din almentilstand ellers er god, har du ikke grund til at frygte MRSA mere end alle andre. Hvis du er i tvivl om du tilhører en MRSA risikogruppe, skal du snakke med din egen læge om det. Du kan læse mere om MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Smitsomme sygdomme - MRSA.