Gå til hovedindhold

Skal behandling stoppes

Spørgsmål

Hvis en ny MR-scanning efter et års behandling ikke viser nye plaks og dermed ikke nye sygdomsangreb, og de gamle er "repareret" - vil man da overveje at ændre medicinsk behandling evt. helt undlade. Aktuelt er der givet Tysabri og pågældende har ikke haft nye attacker i ca. 1 år. Vil man evt. helt ændre/fjerne diagnosen? Er det i det hele taget ikke praksis, at man undersøger igen hvert år med de samme undersøgelser, som stillede diagnosen (rygmarvsprøve, eg-, MR-scanning)? Når man skifter behandlingssted, vil de så ikke altid selv lave undersøgelser og konkludere?

Svar

Hvis man har fået MS og starter behandling med fx. Tysabri, og en ny MR skanning et år efter behandlingsstart, ikke viser nye plak, formoder man, at behandlingen har haft effekt og bremset sygdommen. Adskillige forskningsresultater viser, at når sygdommen er behandlet i ro, vil mange scleroseplak i hjernen og rygmarven "få fred" til at hele op, hvorfor det også er vigtigt at fortsætte behandlingen.

Diagnosen MS stilles ud fra sygehistorien, symptomer, og undersøgelsesresultater, herunder resultatet af MR skanning og rygmarvsvæskeundersøgelse. Når diagnosen er stillet, er der ikke grund til at gentage undersøgelserne, men man kan bruge MR skanning, til at følge sygdomsforløbet. Hvis man skifter behandlingssted, overføres undersøgelsesresultaterne og man skal derfor ikke have gentaget de diagnostiske undersøgelser i den  forbindelse. MS er en kronisk sygdom, og man kan ikke blive helbredt og dermed heller ikke få fjernet diagnosen.