Gå til hovedindhold

Silikonolie i øjet

Spørgsmål
I forbindelse med den sag om problemer og mulig cancer som følge af brystimplantater med silicone, som for tiden omtales i pressen og at jeg for godt tyve år siden fik lagt silicone ind i øjet i forbindelse med en operation for nethindeløsning, har jeg søgt lidt på internettet om litteratur om medicinske komplikationer ved brug af siliconeolie og fandt blandt andet følgende:
Human Adjuvant Disease: Presentation as a Multiple Sclerosis-like Syndrome Southern Medical Journal, February 1996, Vol. 89 No. 2, p179-188
http://www.freewebs.com/implants/hadasmslikesyndrome.htm
  
Og Silikonolie, ven eller fjende? Af Morten la Cour & Jørgen Villumsen, Øjenafdelingen, Glostrup Hospital.
http://oftalmolog.com/Sider/artikmaj07/Silikonolie.pdf  

Jeg er bekendt med at der i 90’erne var debat om sikkerheden ved siliconeimplantater, man talte om ”The silicone disease” (som aldrig er blevet anerkendt som et selvstændigt sygdomskompleks) og at FDA suspenderede indsætning af nye brystimplantater i en længere årrække. I 2006 konkluderede FDA dog efter en række undersøgelser, at der ikke var forøget sygdomsrisiko ved brystimplantater og ophævede suspensionen.

Artiklen om ”Human adjuvant disease” er en videnskabelig artikel, som bygger på scleroselignende tilfælde hos 26 kvinder med brystimplantater, og forfatterne argumenterer for, at der eksister en scleroselignende sygdom udløst af en fremmedlegemereaktion mod silicone. I den anden artikel, (et diskussionsoplæg til øjenlæger), skriver forfatterne at de ikke er stødt på patienter med neurologiske følger efter amotiokirurgi med silicone, men at man i medicinske sammenhænge typisk kun finder, hvad man leder efter. Desuden nævner forfatterne at man efter amotiokirurgi med silicone kan finde siliconerester i, og omkring synsnerven, samt i hjernens ventrikelsystem.

Jeg er godt klar over, at der skal mere end en enkelt videnskabelig artikel til at dokumentere en sammenhæng mellem silicone og sclerose, men artiklen om ”Human adjuvant disease” virker dog gennemarbejdet og har muligvis været en medvirkende årsag til FDA’s suspension. Der er lavet epidemiologiske undersøgelser, som ikke påviser en sammhæng mellem immunologiske sygdomme eller cancer og brystimplantater, men artiklen fra forfatterne fra øjenafdelingen på Glostrup Hospital er fra 2007, og bekræfter at der er usikkerhed om neurologiske og andre følgevirkninger ved brug af silicone til amotiooperationer.

Jeg ved at det er dokumenteret at intradermal brug af siliconeolie kan fremkalde immunologiske reaktioner i form af granulomer
(ref. http://www.modernmedicine.com/modernmedicine/article/articleDetail.jsp?ts=1325937474620&id=56502) enten som følge af reaktioner fra de bindevævsceller, som omgiver siliconen som følge af en fremmedlegemereaktion eller som en biokemisk reaktion mod selve siliconen (silicone er kemisk inert, men ikke nødvendigvis biokemisk inert, betyder at det f.eks. kan fremkalde immunologiske reaktioner, ref. http://www.yestheyrefake.net/liquid_silicone_risks.htm).
Desuden viser forsøg med kaniner at siliconeolie i øjet kan fremkalde myelinolysis af synsnerven (ref. http://www.nature.com/eye/journal/v16/n2/full/6700099a.html). Eftersom silicone tilsyneladende kan migrere rundt i hjernen kunne man forestille sig, at det kunne fremkalde immunologiske reaktioner og myelinolysis andre steder i hjernen. Reaktioner, som må siges at være karakteristiske for multipel sclerose.

Konklusionen på alt dette må være at der ikke kan påvises direkte sammenhæng mellem silicone og multipel sclerose, men på den anden side kan sammenhæng heller ikke afvises fuldstændig. Siliconeimplantater er nok den bedst undersøgte del af området, mens brug af siliconeolie i øjet kun er undersøgt i mindre omfang. Problemet er nok også om den slags epidemiologiske case-control undersøgelser som f. eks. FDA bruger til at undersøge følgerne af siliconeimplantater er velegnede til at undersøge dette problem, da antallet af undersøgte nødvendigvis må være meget lavt, og da reaktion (cases) måske også kræver en vis genetisk disponering hos patienten.

For mit vedkommende er der en påfaldende tidsmæssig sammenhæng mellem min amotiokirurgi med silicone og mine sclerosesymptomer. Jeg fik amotiokirurgi i starten af -90'erne og blev diagnosticeret med sclerose i 2007, men havde dog sclerosesymptomer i en årrække før, men de var diffuse, milde og forsvandt igen. Jeg vil anslå at mine første sclerosesymptomer kom i starten af 2000, altså 6-10 år efter seneste amotiokirurgi med silicone. Den sidste amotiooperation mislykkedes, og jeg har siden været blind på det ene øje. Siliconen fik dog lov at blive i øjet (glemt af øjenlægerne?) og jeg har således gået med silicone i det ene øje i snart tyve år - er i dag 54 år.
Mine symptomer adskiller sig noget fra de i artiklen beskrevne, hvor led- og muskelsymptomer åbenbart har været fremherskende, hvilket jeg ikke har været plaget af. Ligeledes havde jeg i starten typisk attakvis sclerose, som dog allerede på diagnosetidspunktet blev progressiv. Hvis man antager at hypotesen i artiklen skulle være rigtig, kan forskellene forklares ved at den implanterede siliconemængde er betydelig større ved brystimplantater, samt at silicone ved amotiooperationer er placeret tættere på hjernen og derfor i måske højere grad giver neurologiske symptomer. Da hovedparten af alle sclerosepatienter sandsynligvis aldrig har været i kontakt med silicone, må der selvfølgelig være andre årsager til multipel sclerose, men eftersom ingen indtil nu har kunnet klarlægge en enkelt årsag til sygdommen, står muligheden for flere sygdomsudløsende faktorer stadig åben.

Endelig er jeg ikke klar over, om diagnostikken i dag kan skelne multipel sclerose fra ”Human adjuvant Disease”, men så vidt jeg kan se i artiklen var der i 1996 mange fælles træk under forudsætning af, at silicone var den egentlige udløsende faktor for patienterne. Jeg må nok indrømme at med den viden, som jeg har nu (mulig cancerogenicitet og mulig udløsende faktor for sclerose) er jeg ikke tryg ved fortsat at have siliconeolie i øjet, og vil forsøge at få det fjernet så hurtigt som muligt, men jeg vil gerne høre din mening om en mulig sammenhæng?
Svar
Det er en ualmindelig fin research du har lavet om emnet og intereresant at læse. Jeg må indrømme, at jeg ikke ved mere om emnet end dig. Som du nævner, er det sjældent at få indopereret silicone i øjet hos yngre patieter i risiko for sclerose, og jeg har aldrig hørt om tilfælde. Heller ikke om brystimplantater, og jeg kan ikke komme i tanke om en sclerose-patient, der har fået lavet denne operation, men hvis man ikke spørger hhv. undersøger for det, får man jo intet at vide/se.

Morten la Cour siger at i modsætning til situationen ved brystimplantater, så anvendes silikonolie i øjet kun hvis der ikke findes andre muligheder for at behandle en sygdom, der ellers uværgeligt fører til tab af alt brugbart syn på det ramte øje. Som hovedregel skal olie i øjet fjernes, men i nogle tilfælde er det ikke muligt at fjerne olien fra øjet uden at nethinden falder ned igen. Der er - så vidt jeg ved - ingen dokumenteret sammenhæng mellem olie i øjet og MS eller lignende tilstande.