Gå til hovedindhold

Selvstændig virksomhed

Spørgsmål

Jeg har haft sclerose i 3 år og har haft svært ved at komme igang med arbejdslivet igen - ikke fordi jeg ikke gerne vil, men fordi jeg har været udheldig med to jobs der gik konkurs.

Jeg har en drøm om at blive iværksætter, men er lidt i tvivl, om hvorvidt det er en god idé? Jeg tænker derfor på om I, i Scleroseforeningen, måske har nogle analyser, der viser om, og hvor mange, scleroseramte der er selvstændige?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du aktuelt står til rådighed for ordinært arbejde og ikke som sådan har problemer arbejdsmæssigt på grund af sclerosen. Jeg forudsætter også, at du er medlem af en faglig organisation og modtager arbejdsløshedsdagpenge.

Hvorvidt det kan være en mulighed at starte som selvstændig. er jeg ikke i stand til at udtale mig om, men kan oplyse dig om, at Scleroseforeningen, i forbindelse med en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, i 2007 fandt frem til, at 4% af de personer med sclerose, som var blevet interviewet, havde selvstændig virksomhed. Generelt viste undersøgelsen, at der er en stigning af medlemmer i arbejde sammenholdt med en lignende undersøgelse i 2002.

Der findes på internettet forskellige hjemmesider med oplysninger for personer, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Såfremt du beslutter dig for at starte som selvstændig, vil jeg anbefale dig at tage kontakt til din faglige organisation med hensyn til rådgivning om fremtidigt medlemskab og lignende.

Skulle du komme i den situation, at du får problemer med din arbejdsevne som selvstændig, vil jeg henlede din opmærksomhed på, at der i forbindelse med fleksjob som selvstændig - udover de generelle betingelser for fleksjob - også kræves, at den selvstændige virksomhed har været personens hovedbeskæftigelse. Det vil sige, at den pågældende inden for de sidste 24 måneder skal have udøvet selvstændig virksomhed i et omfang, der skal kunne sidestilles med lønarbejde i over 30 timer pr. uge i sammenlagt 12 måneder.

Pjecen kan rekvireres gratis hos Det Centrale handicapråd, se www.dch.dk.