Gå til hovedindhold

Sclerose i 1996, er sagen forældet

Spørgsmål
Min stedfar er 66 år. Han var tjenestemand, indtil han fik diagnosen sclerose i 1996. Han lever nu af sin Tjenestemandspension og førtidspension. Først nu så mange år efter finder vi ud af at ved kritisk sygdom, kan man få udbetalt et engangssum. Jeg har læst, at der er en tidsfrist fra man får diagnosen til man sender sin ansøgning. Derfor er spørgsmålet: Kan der gøres noget nu? Vi blev aldrig informeret om denne hjælp. I så fald at der er noget at gøre, hvor skal så henvende os?
Jeg er nu 28 år. Men som barn fik jeg diagnosen ledegigt, som senere forsvandt. Herefter fik jeg diagnosen Lupus. Da min stedfar var tjenestemand og havde en gruppeliv forsikring, som også gjaldt mig, var jeg så her ikke også egnet til at få et engangsbeløb ved kritisk sygdom? Mit sygdom har endvidere også gjort at jeg har problemer med kredsløbet, derfor tager jeg dagligt medicin imod blodpropper. I så fald, kan jeg gøre noget?
Under min sygdom var min mor også forsikret gennem Sygeforsikring danmark, gruppe 5. Jeg ved ikke om det havde gjort nogle forskel.
Svar

Du nævner, at din stedfar ikke har ansøgt om udbetaling ved hans sclerose konstateret i 1996. Så vidt jeg ved, fandtes produktet kritisk sygdom ikke tilbage i 1996, hvorfor han derfor ikke var omfattet af en sådan dækning, da diagnosen blev stillet. Det at kritisk sygdom evt. efterfølgende er blevet en del af "forsikringspakken" som tjenestemand stiller desværre ikke din stedfar bedre.

Angående dig selv og dækning fra din stedfars gruppeliv, da virker en gruppeliv på den måde, at hvis den forsikrede dør (din stedfar), tilfalder der nogle penge til de efterladte - dette kunne bl.a. være dig, men dækket af en kritisk sygdoms forsikring den vej rundt er du ikke. Angående Sygeforsikringen Danmark, kender jeg ikke til deres regler og henviser til dem.