Gå til hovedindhold

Samspil mellem fleksjob og udbetalinger i øvrigt

Spørgsmål
På vegne af et medlem spørger jeg (som socialrådgiver) angående tab af arbejdsevneforsikring.

Medlemmet er blevet afskediget og skal formentlig sygemeldes, idet det ikke er realistisk, at han kan være til rådighed for arbejdsmarkedet. Hans hidtidige løn er 40.000 kroner pr. måned. Nu forestiller vi os, at han efter sygemeldingen ansættes i et job på almindelige vilkår, hvor han lønnes med 18.000 kroner pr. måned. Det kan han ikke klare og må derfor sygemeldes påny. Herefter får han et flexjob på samme løn.

Hvilken løn vil være udgangspunktet for at vurdere, om lønnedgangen, ved tab af erhvervsevne, er så stor at den kan udbetales ved flexjobbet? Udelukker han, ved at forsøge et almindeligt job, at få taget de 480.000 kroner som årsløn i betragtning?

Det skal bemærkes, at det i policen ikke er udelukket, at få tilkendt løbende udbetaling sammen med flexjob.
Svar
Jeg har talt med 2 af vores specialister, der sidder med ligende skader/forløb i Topdanmark. Jeg har forespurgt om der er en generel betragtning man kan gøre, hertil er svaret nej. Der er så mange vilkår på området, at den kraftigste anbefaling de kommer med, er at kontakte kundens pensionsselskab om den konkrete sag og høre deres vurdering.

Det kan meget vel ske, at hvis han ansættes i et normalt job til en lavere løn og kan oppebære dette job et par år, hvorefter evnen til at arbejde forsvinder, så vil det være den nye lavere løn, der danner udgangspunkt for en fremtidig udbetaling fra en tab af erhvervsevneforsikring.

Jeg er ked af at jeg ikke kan gøre det mere konkret, men vilkårene i pensionsselskaberne er simpelthen for forskellige.

Angående udbetaling af tab af erhvervsevne sammen med fleksjob, er det også forskelligt om pensionsselskaberne trækker denne ydelse fra i udbetalingen ved tab af erhvervsevne, eller de udbetaler fuld ydelse fra tab af erhvervsevne oveni fleksjobydelsen.