Gå til hovedindhold

Samme diagnose men forskellige fleksjobregler

Spørgsmål

Jeg er 62 år og har primær progressiv sclerose. For ca. 3 år siden ansøgte jeg om at kunne komme i flexjob på min hidtidige arbejdsplads, som var indstillet på dette. Det var kommunen til gengæld ikke. Men da jeg fandt ud af, at jeg i min pensionsordning har mulighed for udbetaling af en invalidepension for tabt erhvervsevne ved nedsættelse af erhvervsevnen med 50%, fik jeg følgende ordning etableret: Halvtidsarbejde på min hidtidige arbejdsplads - min mand kører mig til og fra arbejde, da jeg ikke går godt nok til selv at transportere mig - og lykkeligvis også en tilkendt invalidepensiont (p.g.a. nedsat erhvervsevne) fra begge de pensionselskaber, som jeg har penge stående i. Så rent økonomisk lider jeg p.t. ingen nød.

Jeg undrer mig dog over, at jeg intet som helst kan få fra kommunen. Min nabo har faktisk akkurat samme diagnose som jeg, har lettere end jeg ved både at gå, cykle osv., men har til gengæld lige fra starten af sin diagnosestillelse kunnet få flexjob med kommunal støtte og har nu forladt arbejdsmarkedet med fuld førtidspension. Men dette skete ikke så lang tid før seneste ændring af flextisredsreglerne ved årsskiftet 2013, hvor jeg “kom i klemme”.

Men hvordan er egentligt reglerne for førtidspension? Ville jeg kunne søge om halv førtidspension fra kommunen, beholde mit deltidsjob, så længe det lader sig gøre, og stadig modtage invalidepension fra pensionskasserne? Det, jeg er mest i tvivl om, er om pensionskasserne indstiller deres hjælp, hvis jeg får tilkendt hel - hvis jeg må holde helt op med at arbejde, inden jeg fylder 67 - eller delvis førtidspension?
 

Svar

Som sådan forstår jeg godt, at du undrer dig. Nu er det sådan, at personer med samme diagnose ikke vil være berettiget til samme ydelse, det afhænger af den enkeltes forhold. Nu kan jeg jo af gode grunde ikke udtale mig om afgørelsen på fleksjob til dig for ca. 3 år siden, og umiddelbart er det nok heller ikke relevant nu.

Betingelserne for førtidspension fra det offentlige er, at arbejdsevnen er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at den pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i sand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Som jeg umiddelbart opfatter den situation du befinder dig i, vil de betingelser ikke være opfyldt. Hvis man som borger ønsker, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan man godt anmode om det. En sådan sag vil udelukkende blive behandlet med udgangspunkt i de sagsakter, som kommunen er i besiddelse af - og det medfører i de fleste sager et afslag.

Nu kan jeg af gode grunde ikke vide, om du har et øget fravær på din arbejdsplads, men vil alligevel gøre dig opmærksom på muligheden for en såkaldt § 56 aftale i sygedagpengeloven. Denne § giver mulighed for at lave en aftale med kommune, arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af sygedagpenge fra 1. fraværsdag. Aftalen kan indgås hvor der er tale om kronisk lidelse med risiko for øget fravær.

Så hæfter jeg mig også ved din bemærkning om, at din mand kører dig på arbejde hver dag - og vel også henter dig.  Jeg tænker derfor på om du kunne være berettiget til befordringsfradrag i h. t. ligningslovens § 9D? Med hensyn til reglerne om § 56 og § 9D vil du kunne finde nærmere beskrivelse på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning.

Du skriver også "67 år" - hvis jeg forstår din alder korrekt, vil folkepension for dit vedkommende være før 67 år. Du kan beregne din folkepensionsalder på Borger.dk.

Med hensyn til dine udbetalinger fra pensionsordningerne beror disse vurderinger som hovedregel alene på de lægelige oplysninger og har som oftest ikke sammenhæng fra ydelser fra det offentlige. Men det vil under alle omstændigheder bero på betingelserne.