Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstider i kommunen

Spørgsmål

I maj 2012 søgte jeg kommunen om en elektrisk kørestol, da min mand har en dårlig skulder, og derfor ikke kan styre min manuelle kørestol. Jeg har ikke selv kræfter nok i mine arme til at køre den. Jeg rykkede mange gange pr. telefon og pr. mail, og endelig i december 2012 fik vi besøg af en ergoterapeut fra kommunen, hvor vi drøftede mit behovet. Jeg kan ikke gå så langt ca. 100 meter. Derfor prøvede vi at forklare at ture ud i naturen ikke er mulige, når min mand ikke kan tåle at styre kørestolen pga. bump og ujævnheder.

Hun lovede at vende tilbage efter 1. onsdagsmøde i det nye år. Jeg har rykket flere gange pr. mail, men først i dag fik jeg en tilbagemelding om, at min sag endnu ikke var behandlet, og at hun ikke kunne love mig, hvornår der ville blive truffet en afgørelse. Er der slet ingen tidsfrister for kommunerne med hensyn til tilbagemelding og afgørelser?

Svar

Din kommune har vedtaget sagsbehandlingstider, du kan finde fristerne her.

Det lyder godt nok som meget lang sagsbehandlingstid. Måske skulle du rette henvendelse til lederen af afdelingen. Behovet for kørestol ser jeg mere som et behov hos dig og ikke primært på grund af din mand.