Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstid, og hvad kan jeg forvente ved forværret situation

Spørgsmål

Jeg afventer svar fra min forsikring (Codan) angående min anmeldelse af min sygdom. I mine forsikringspapirer kan jeg se, at jeg er dækket, men det er lidt svært for mig at gennemskue, hvordan de vurderer sådan en sag:

De henviser til en liste med x antal % handicap, men der står ikke noget om dissemineret sclerose? Det er kun sådan noget med øjne, fingre osv. Hvordan vurderer man, hvad udbetalingen skal være i sådan en sag, hvor der er tale om en kronisk sygdom?

Mine tanker går på, at det vil virke lidt forkert, hvis de går ind og vurderer, hvordan jeg har det nu, da det jo ikke nødvendigvis siger noget om, at min sygdom vil ligge på samme niveau resten af mit liv (jeg er 22 år).

Hvor længe skal man forresten forvente, at det tager og komme frem til en afgørelse i sådan en sag? Jeg gav Codan tilladelse til at hente sundhedsmæssige oplysninger omkring mig i november måned, og der er stadig ikke sket noget.

Svar

Nu fortæller du mig ikke hvilken type forsikring du har anmeldt din sygdom til, men det at du fortæller at der står noget omkring %-vis handicap, øjen- og fingerskader, henleder mine tanker på en ulykkesforsikring.

En ulykkesforsikring dækker udelukkende skader sket i forbindelse med en ulykke, og selvom sclerose jo er en meget ulykkelig situation, betragtes det ikke i forsikringsmæssig forstand som en ulykke, hvorfor der ikke vil være dækning på en ulykkesforsikring ved sygdomme.

De forsikringer der i første omgang kan komme på tale ved sygdomme er en "tab af erhvervsevne forsikring" eller en "kritisk sygdoms forsikring". Førstnævnte dækker med et beløb eller en %-del af din løn, hvis du mister evnen til at arbejde i sammenhængende mere end 3 måneder. Kritisk sygdom dækker med en engangsudbetaling såfremt man rammes af en kritisk sygdom.

Hvad angår det med forværring af sygdommen, kan sagen altid genoptages, såfremt der sker ændringer i helbredssituationen. Ekspeditionstider er meget forskellige, men jeg synes bestemt du har været tålmodige nok nu, og med rette kan tillade dig at rykke i din sag.