Gå til hovedindhold

Sagsbehandlingstid

Spørgsmål

Jeg har en veninde som for ca. 5 år siden fik konstateret sclerose. Hun prøver nu, på 2. år, at få en pension igennem, men hendes kommune trækker det i langdrag hele tiden.

Har I nogle forslag til hvordan hun kan få det hurtigere igennem - både med sin pension og bolig?

Svar

Du skriver ikke noget om, hvad din veninde i øjeblikket har som indtægt. Har hun arbejdsindtægt, er hun sygemeldt, kontanthjælpsmodtager eller andet?

Kommunerne skal nemlig vurdere arbejdsevnen. Du kan orientere dig nærmere herom på www.minarbejdsevne.dk. Der skal laves en såkaldt ressourceprofil og der kan være behov for forskellige afprøvningsforsøg for at afklare arbejdsevnen.

Der er lovgivningsmæssige krav omkring opfølgning af sager på borgere, hvor arbejdsevnen er truet/sygemeldte borgere. Er din veninde faglig organiseret, kan hun eventuelt også få støtte til det videre forløb fra forbundet.

Der er som nævnt flere lovgivningsmæssige krav, som skal være opfyldt, før pension kan komme på tale. Vær også opmærksom på, at din veninde har ret til kopi af de sagsakter, som kommunen er i besiddelse af.

Du spørger også til bolig. Er din veninde visiteret til handicapegnet bolig er det i givet fald kommunen, der tager stilling. Det er ikke muligt for mig at komme med yderligere bemærkninger hertil på det foreliggende.