Gå til hovedindhold

Sagsbehandling ved fleksjob

Spørgsmål

Jeg fik diagnosen sklerose i april 2014, efter en lang række undersøgelser på en varighed på 1/2 år. Inden disse undersøgelser, har jeg længe gået og "skrantet", med smerter i led, svimmelhed, føleforstyrrelser og meget træthed.

Jeg er nu i gang med at søge flexjob, men synes desværre, det er en sej proces. Føler jeg bliver kastet rundt i manegen. Jeg arbejder i en Smørrebrødsforretningen på 30 timer om ugen, men må desværre indse, at jeg ikke kan holde til det. Jeg er træt efter et par timer eller tre, og er total ødelagt når jeg kommer hjem til familien. Hvad gør jeg allerbedst, når jeg søger flexjob? Og hvor længe tager sådan en sag om flexjob, når man har denne diagnose? Det er ved at køre mig fuldstændig ned.

Svar

Jeg forstår det sådan, at du har været sygemeldt gennem en længere periode, og at du har forsøgt at genoptage dit arbejde delvis. Jeg går ud fra, at du er i løbende kontakt med Jobcentret, der jo sammen med dig skal afklare din arbejdsevne og finde en løsning fremover. DUKH har udgivet en lovguide, som beskriver processen. Du kan læse guiden her.

Der er specielle forhold, der gør sig gældende ved ansættelse i fleksjob hos nuværende arbejdsgiver - såkaldt fastholdelsesfleksjob. Hovedreglen er, at hvis betingelserne for fleksjob er opfyldt har du mulighed for ansættelse i et fastholdelsesfleksjob, såfremt du forinden har været ansat på arbejdspladsen efter de sociale kapitler eller særlige vilkår gennem minimum 12 måneder. Sociale kapitler er overenskomstfastsatte vilkår for ansættelse på særlige vilkår. De præcise vilkår afhænger af, hvilken overenskomst du er ansat under. Din fagforening kan give dig yderligere rådgivning herom. Det fremgår dog af Beskæftigelsesindsatslovens § 70b stk. 3, at der kan bortses fra de 12 mdrs. beskæftigelse efter de sociale kapitler såfremt det drejer sig om "akut opstået skade eller sygdom og det er åbenbart formålsløst at gennemføre foranstaltninger med henblik på job efter overenskomstens sociale kapitler eller særlige vilkår".

Hvis du ikke allerede gør det, vil jeg anbefale dig at skrive en dagbog, hvor du i korte sætninger skriver ned, hvordan du har det, hvor meget du har arbejdet, behov for hvile og lignende. Jeg vil også anbefale dig, at bede om aktindsigt i din sag i Jobcentret. Det er også vigtigt for dig at kende indholdet af de lægelige oplysninger. Du kan med din NemID hente journaloplysninger fra sygehus/ambulant kontrol på Sundhed.dk.

Det er også en god ide, at tage en person med dig til samtalerne på Jobcentret.

Du har også mulighed for mere konkret vejledning ved kontakt til Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Hvis du ønsker det, skal du ringe til Scleroseforeningen og bede om at blive kontaktet af socialrådgiveren.