Gå til hovedindhold

Saglig afskedigelse af medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Spørgsmål

Jeg fik konstateret sclerose i sommeren 2011, men måtte ca. 1. juli i år sygemelde mig efter at have haft fuldtidsarbejde. Jeg må selvfølgelig forvente en opsigelse fra min arbejdsplads. Har været ansat i 11 år og 11 måneder som funktionær, og jeg regner med at opsigelsen følger funktionærlovens varsler og regler. Samtidigt er jeg medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem siden juni 2011. Har jeg i den forbindelse ret til forlænget opsigelsesvarsel, eller betyder min sygdom at min arbejdsgiver kan se bort fra "tillidsmands" beskyttelsen her?

Svar

Du oplyser, at du er funktionæransat medarbejder med knap 12 års anciennitet og tilmed medarbejdervalgt repræsentant i bestyrelsen for virksomheden.

Såfremt din arbejdsgiver vil opsige dig, skal han iagttage opsigelsesvarslerne i funktionærloven, hvilket for dit vedkommende er 6 måneder. Herudover skal arbejdsgiver udrede en godtgørelse svarende til 1 måneds løn, såfremt du på tidspunktet for opsigelsen, har mere end 12 års anciennitet. Derudover gælder der altid et krav om, at opsigelsen skal være sagligt begrundet. Hvad der nærmere ligger i "sagligt begrundet" kan variere fra sag til sag, men arbejdsgiver må ikke lægge vægt på usaglige eller uvedkommende hensyn ved opsigelsen.

Der gælder en særlig beskyttelse af tillidsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Dette følger af de fleste overenskomster, samt af bekendtgørelsen om medarbejderrepræsentation i bestyrelser. Beskyttelsen medfører ikke som sådan en forlængelse af opsigelsesvarslet, men gør det særdeles vanskeligt for arbejdsgiveren at opsige, idet der skal foreligge "tvingende hensyn". Således skal arbejdsgiver ikke blot afholde sig fra at lægge vægt på usaglige eller uvedkommende hensyn, men opsigelsen af repræsentanten skal tillige være tvingende nødvendig.

Som eksempel på "tvingende nødvendighed" kan nævnes en situation, hvor der ikke er mere at lave i repræsentantens job, og at vedkommendes kvalifikationer er så meget ringere end ansattes kvalifikationer i tilsvarende stillinger, som den pågældende ville kunne overflyttes til, at det er tvingende nødvendigt at afskedige netop repræsentanten. Almindelig ordrenedgang eller nedskæringer vil med stor sandsynlighed ikke være tilstrækkeligt til at afskedige repræsentanten.