Gå til hovedindhold

Sag om dækning af merudgifter

Spørgsmål
Jeg har sclerose og har søgt om hjælp til merudgifter, da jeg rider 1 gang om ugen, går til fysioterapeut, har kørsel til hospital og udgifter til diverse smertestillende medicin.

Jeg søgte i marts 2009 og har endnu ikke fået svar. To af gangene hvor jeg kontaktede handicaprådgiver for at høre om en afgørelse, var jeg blevet "glemt". Hun har undskyldt mange gange, men er det i orden at der skal gå så lang tid?

Jeg springer af og til ridning og fysioterapeu over en enkelt gang, da jeg ikke har råd til den merudgift (kører 120 km i alt for at ride).

Jeg var inde for at læse på faktasiderne her på hjemmesiden, om merudgifter. Er det en merudgift, når man i sin invalidebil kører på besøg hos sine børn (fordi jeg ikke kan tage bus/tog)? Og hvad for en forsikring er det, der dækkes af merudgiftydelse?
Svar
Det er selvfølgelig ikke i orden, at du ikke har modtaget noget svar endnu. Kommunerne skal fastlægge sagsbehandlingstider, som skal være offentlig tilgængelige. Jeg ved desværre, at det kniber i rigtig mange kommuner dels med at offentliggøre sagsbehandlingstiderne, dels at overholde dem.

Jeg vil anbefale dig, skriftligt, at bede kommunen oplyse dig om hvornår du kan forvente din sag færdigbehandlet. Du kan - udover at kontakte sagsbehandleren - kontakte afdelingslederen.

Merudgifter til forsikring kan eksempelvis være, hvis man er nødsaget til at have en større bil (kassebil) og denne er dyrere i forsikring end en personbil.

Befordringsudgifter til private formål kan i visse situationer dækkes, dog vil der her blive taget hensyn til, hvad udgiften vil udgøre ved offentlig transport.