Gå til hovedindhold

Særlig indretning i bil

Spørgsmål

Jeg har søgt min kommune om hjælp til køb af bil med automatgear, da jeg ikke kan betjene koblingen med min venstre fod. Jeg har i dag så fået afslag bla. med den begrundelse, at der ikke står i mit kørekort, at jeg skal køre med automatgear. Mit spørgsmål er så, hvis jeg får lavet mit kørekort om, kan de så stadig nægte at hjælpe mig, og hvad vil det eventuelt betyde med hensyn til fornyelse af kørekort?
 

Svar

Nu ved jeg jo ikke, hvilke oplysninger din kommune har indhentet, men jeg går ud fra, at der er indhentet relevante lægeoplysninger, men man har tilsyneladende ikke fundet anledning til at indhente en kørekortattest.

Tilskud til særlig indretning fremgår af bekendtgørelsen nr. 719 af 19.6.2013 § 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig særlig indretning, uanset om der ydes støtte til bil hvis:

-  politiet har stillet krav herom
-  helbredsforholdene i øvrigt taler for det
-  det letter placering i bilen

Jeg forstår, at der ikke har været helbredserklæring, der taler for det.

Hvis du får anmærkninger i dit kørekort, vil du have mulighed for dækning af udgift til automatisk transmission, som i 2015 udgør 24.555 kr. ved køb af fabriksny bil.

Jeg kan forstå på dit spørgsmål, at du på nuværende tidspunkt ikke har krav om fornyelse af dit kørekort løbende. Ved aflevering af kørekortattest med henblik på anmærkninger i kørekort, vil du alene begrundet i din diagnose få krav om fornyelse af kørekortet forventeligt hvert andet år.