Gå til hovedindhold

Særlig indretning i bil

Spørgsmål
Jeg har store problemer med kommunen. Jeg har søgt om ny bil i år, og fik bilen bevilliget dog med forbehold, de vil ikke betale automatgear som jeg skal have for at køre bilen, og derudover kom et nej til automatiske bagdøre og automatisk førersæde.
Grunden var at jeg har 2 hjælpere, men jeg vil gerne kunne køre bilen selv, da min mand (som er min ene hjælper) og jeg ofte er i udlandet, der kører min mand og jeg på skift på de lange ture.
Herhjemme har vi  børn, svigerbørn og børnebørn i nærheden som vi ofte passer, og som jeg tit henter i skole og børnehaver, det kan ikke passe jeg skal lægges brak og ingenting må mere, det har i alle årene været en stor fornøjelse for både børn og mig.
Jeg ved godt kommunerne skal spare og syntes heller ikke vi er urimelige, vi fandt en bil med automatgear som kommunen godkendte, hvis vi selv betalte et beløb på 31.000 kr, hvilket vi har gjort ved handelens afslutning, men nu har vi fået en regning på 17.000 kr fra opbyggeren, fordi kommunen har nægtet at betale nogle ting på opbygningen, selv om de havde godkendt 54.000 til opbygning, de er ikke overskredet. Det kan vi simpelt hen ikke klare. Hvad skal vi gøre? Vi har dokumenter på bevillinger.
Svar
Først vil jeg sige, at du selvfølgelig har mulighed for at anke indenfor fristen på 4 uger og du har også ret til fuld aktindsigt.  
I reglerne om støtte til bil, lægges vægt på om ansøger bliver selvhjulpen i væsentlig grad. Ved vurdering af om ansøger bliver selvhjulpen, betyder det meget om ansøgers muligheder for at køre bilen uden hjælpere, er til stede. Det vil sige, at der skal være en beskrivelse af dine muligheder for at køre i bilen selvstændigt, og at du selv kan komme ud og ind ad bilen o. lign.  
Ankestyrelsen har i afgørelse SM C-02-07 truffet en afgørelse, hvor man ikke har fundet, at en ansøger, der var afhængig af hjælp fra andre til alle praktiske gøremål, var berettiget til særlig indretning, så han selv kunne køre bilen. Denne person havde hjælpeordning med 46½ time om ugen og derudover havde venner og familiemedlemmer, som stort set var med i bilen under alle kørsler.  
Jeg kunne have en opfattelse af, at din situation ligner den nævnte afgørelse og det sikkert er det, som kommunen har sammenlignet med.  
Med hensyn til den difference, som du er blevet krævet i forbindelse med opbygningen af bilen, forholder det sig sådan, at kommunen bevilger den opbygning, som hænger sammen med bevillingen. Det betyder, at det ikke er et samlet beløb, der er bevilget til opbygningen, men de enkelte ændringer, som er nævnt. Man har derfor ikke mulighed for at anvende beløbet til anden form for opbygning.