Gå til hovedindhold

Særlig indretning af bil

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål vedrørende min invalidebil. Læser jeg lovgivningen korrekt, eller kan der bevilges støtte til at få lavet ændringer på bilen, når den er over to år?

Svar

Reglerne om særlig indretning i bil fremgår af Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 719 af 19.6.2013 § 13:
§ 13. Der kan ydes tilskud til nødvendig indretning af en bil, uanset om der kan ydes støtte til køb af bil efter §§ 1-4, hvis

1) politiet har stillet krav om det,

2) hvis ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller

3) hvis det letter ansøgerens placering i bilen.

Stk. 2. Tilskud til automatisk transmission, der udgør 23.764 kr., er dog betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Stk. 3. Tilskuddet kan ydes til flere inden for samme husstand. Tilskud er betinget af, at bilen tilhører ansøgeren eller en anden person inden for husstanden, og at bilen ikke er forsynet med indretningen fra fabrikken.

Stk. 4. Hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig indretning efter stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2 ydes efter behov.

Stk. 5. Der ydes ikke efter servicelovens § 114 hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, fx til rengøring eller vedligeholdelse.

Hele bekendtgørelsen kan læses her.

I forbindelse med vurdering af særlig indretning i bil kan bilens alder have betydning forstået på den måde, at bilen skal være i en stand, så den særlige indretning kan forventes at kunne anvendes en årrække frem.