Gå til hovedindhold

Særlig indretning 2

Spørgsmål

Mit spørgsmål drejer sig om min invalidebil.

jeg har søgt om at skifte før tid, men der er 1/2 års ventetid på sagsbehandling. Mit store problem, er at jeg får ondt bare jeg kører 2-3 km i min bil. Andre biler kan jeg køre uden smerter (har lige været på ferie, hvor jeg brugte en anden bil i 3 uger uden smerter, og straks jeg kørte i min egen bil igen, var smerterne der igen).

Jeg har et flexjob som jeg for alt i verden vil beholde, men jeg frygter at jeg må til at sygemelde mig. Jeg har ikke råd til "bare" at købe en ekstra bil.

Kan du eventuelt komme med et godt råd/en god idé, til hvordan jeg kan komme videre med skift af bil inden jeg går helt i stå?

Svar

Problemet er kommunernes sagsbehandlingstid.  Reglerne fremgår af retssikkerhedslovens § 3 samt vejledningens kap. 5.

Du spørger konkret, hvad du kan gøre, da bevarelse af dit job jo klart nok har høj prioritet. Det er den øverste politiske ledelse - borgmesteren - som har det endelige ansvar, og en henvendelse til borgmesteren kan måske synliggøre din sag. Det er dog nok tvivlsomt, hvorvidt det ændrer på den sagsbehandlingstid, som er udmeldt.

Noget andet er, at du kan kontakte den sagsbehandler, som er ansvarlig for opfølgning på dit fleksjob, og gøre vedkommende opmærksom på, at såfremt der ikke sker en vurdering af din sag vil det kunne medføre sygemelding.

Der vil i givet fald være mulighed for at tage stilling til dækning af merudgifter, efter servicelovens § 100, til betaling af befordringsudgift via andre ordninger. Alternativt kan handicapkørsel gennem Movia forsøges, eller ledsager, som chauffør for din bil, indtil vurdering af særlig indretning har fundet sted.