Gå til hovedindhold

Risiko for PML på Gilenya, Aubagio og Tecfidera

Spørgsmål

Jeg har haft MS i over 10 år, et såkaldt godartet forløb. Jeg har gennem årene måttet stoppe med forskellige behandlinger pga store bivirkninger, men landede tilsidst på Tysabri, som har fungeret godt i 2 år. Men da jeg har en høj titer JC-virus, har jeg besluttet at stoppe. Spørgsmålet er så hvad jeg nu skal have? Udover det jeg kan læse mig til om effekt og bivirkninger af de tilbageværende muligheder (Gilenya, Aubagio og Tecfidera), kan/vil ingen svare mig på risikoen for PML ved de 3 muligheder. Jeg synes jeg kan google mig frem til, at der er risiko for PML ved dem alle?
Så mit spørgsmål er: Er der risiko for PML ved Gilenya, Aubagio og Tecfidera? Er risikoen lige så høj som ved Tysabri?

Svar

Når man får Tysabri og har et særligt virus JC virus i kroppen, er der risiko for udvikling af hjernebetændelsen PML. Dog vil risikoen for PML, afhænge af styrken af JC virus antistof i blodet. Hvis måling af antistof mod JC virus i blodet er lav, er risikoen for PML også lav, og Tysabribehandling kan i de fleste af disse tilfælde fortsættes. Hvis man har høj koncentration af antistof mod JC virus i blodet, er risikoen for PML høj, og man anbefaler behandlingsskift, hvor det oftest vil være Gilenya man skifter til. Der er set ét tilfælde med PML på Gilenya kort efter behandlingsstart, men forløbet var fra starten atypisk, og omstændighederne omkring patientens MS var også uklare, hvorfor hændelsen tolkes med et vist forbehold. Der er ikke set flere tilfælde af PML på Gilenya, på trods af, at mere end 100.000 patienter er behandlet.

Ved Tecfiderabehandling er der ikke set PML, men der er tidligere rapporteret fire tilfælde med PML, hos mennesker som har været i behandling med medicin indeholdende dimethylfumarat, som er det aktive stof i Tecfidera: Tre hos psoriasispatienter og et hos en patient med sarcoidose. Behandlingen havde dog meget udtalt effekt på patienternes hvide blodceller, hvilket kan være en risikofaktor ved udvikling af PML, som man imidlertid undgår, når man tager den anbefalede Tecfideradosis. Tre af de patienter der udviklede PML var tidligere behandlet med andre immundæmpende præparater, hvilket også er en kendt risikofaktor.

Aubagio er ikke forbundet med PML og præparatets styrke taget i betragtning, forventes det heller ikke at ske i fremtiden. På baggrund af ovenstående, synes jeg roligt, at du kan skifte behandling til f.eks. Gilenya, uden at bekymre dig for PML.