Gå til hovedindhold

Revisitering efter almindeligt job

Spørgsmål

Jeg er blevet headhuntet til en jobsamtale, selvom jeg er sygemeldt. Samtidig er min sagsbehandler ved at lynvisitere mig til flexjob.

Får jeg de pågældende job, er der to ansættelsesmuligheder: Timelærer på normale vilkår eller flexjobansættelse. I den forbindelse har jeg en række spørgsmål, som jeg håber du kan hjælpe mig med at afklare:

1. Hvis jeg bliver ansat som timelærer på normale vilkår, selvom jeg er visiteret til flexjob, skal jeg så revisiteres den dag jeg eller arbejdsgiver vælger at tage flexjobordningen i brug?

2. Jeg har i 24 år fået indbetalt 4000 kr. om måneden, direkte fra arbejdsgiver til pensionskonto i faglig pensionskasse. Hvilke rettigheder har jeg til at gøre krav på dette fortsat, såfremt flexjobansættelse?

3. Jeg har hørt et rygte om, at jeg mister al ancienitetsløn ved flexjobansættelse og skal gå til takst nydimmiteret. Hvilken viden og erfaring har du angående dette?

Svar

Jeg kan ikke finde noget på dit første spørgsmål om revisitering, men umiddelbart vil jeg mene at det nok er nødvendigt, afhængig af tidshorisonten. Kommunen kan med rette stille spørgsmål ved den første vurdering, og måske være mere tilbageholdende med den næste.

Hvis du er visiteret til fleksjob, syntes jeg, at du med baggrund i motivet for fleksjobordningen, allerede fra starten skal gøre brug af det. Det er en god ordning, og du er objektivt vurderet til at kunne komme ind under ordningen, ligesom du selv så det som en god mulighed på tidspunktet (?).

Ved at benytte det fra starten er der allerede indbygget fleksibilitet i samarbejdet, hvilket gør det lettere at håndtere eventuelle udsving i din arbejdsevne. Der er ingen der siger du vil få mange sygedage, men hvis du gør, er du også bedre dækket ind rent lovmæssigt, end du er, hvis du har et ”normalt” job med en kronisk sygdom.

Aftalen er en fortrolig aftale, og ingen uden for aftalekredsen får noget at vide.

Ansættelse under fleksordningen er en økonomisk ordning, der giver løntilskud til din arbejdsgiver. Du er således omfattet af samme regler og muligheder som andre ansatte, og kan således stadig have din pensionskonto/opsparing. Det løntilskud din arbejdsgiver får, går direkte til dem. Du får således en almindelig lønseddel.

Med mindre der er specielle forhold der gør, at du ikke yder effektivt i de timer du arbejder, skal din løn beregnes med udgangspunkt i din erfaring, og der er således ikke noget om at du skal have en speciel takst.