Gå til hovedindhold

Revalidering i forhold til mulighed for fleksjob

Spørgsmål
Min arbejdsevne er begrænset, fordi jeg bruger meget tid på fysisk træning for at holde sygdommen i ave. Principielt kunne jeg måske godt have et  fuldtidsjob, men på grund af den eneste "medicin" jeg kan få - fysisk træning - kan jeg ikke, sammen med et fuldtidsjob, have en "normal" fritid.

Samtidig kan jeg også mærke, at jeg har brug for at hvile mig mere end tidligere.

Dette leder mig alt sammen til at tænke i retning af fleksjob.

Jeg har siddet og læst på hjemmesiden, men kommer ikke tættere på et svar, i forhold til hvad der ligger i når man siger at "Muligheden for revalidering skal være afprøvet eller være åbenlys formålsløs". Måske er det fordi jeg ikke helt ved, hvad revalidering er - kan du fortælle mig hvad der ligger heri?
Svar
Revalidering er betegnelsen for muligheden for at hjælpe personer med begrænsninger/nedsat arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet med enten uddannelse eller omskoling i forhold til bestående erhverv. Forinden en kommune tager stilling til om betingelserne for fleksjob er opfyldt skal personen derfor tilbydes anden form for uddannelse, såfremt det vil være i stand til at bringe personen tilbage på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Hvis det er åbenlys formålsløst skal man selvfølgelig ikke gennemgå en uddannelse. Lider man af sclerosetræthed er trætheden til stede uanset om man arbejder som lærer eller har et andet job. I disse situationer vurderes derfor som hovedregel, at revalidering er åbenlys formålsløs.

Alt beror på en konkret vurdering og beskrivelse af den enkeltes arbejdsevne.

En § 56 aftale efter sygedagpengeloven kan også anvendes ved fravær begrundet i nødvendige behandlinger.

Din kommune er forpligtet til at vejlede dig om mulighederne.

Du har også mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Navn og træffetid ses på hjemmesiden.