Gå til hovedindhold

Ret til udbetaling med sundhedsklausul

Spørgsmål
Jeg har et spørgsmål vedrørende pension.

Jeg har haft sclerose i 20 år, og blev visiteret til flexjob den 1. juli 2008 og har siden været i arbejde inden for det kommunale. For et par dage siden fik jeg en oversigt over hvad jeg er berettiget til gennem Pensam forsikring, i tilfælde af en eventuel førtidspension.

Ud fra dette, kan jeg læse at jeg er berettiget til 40.000 kroner. Der er dog et sundhedsklausul at tage hensyn til, men da jeg før har været ansat i det private og arbejdsgiver har indbetalt til en pension, så skulle denne klausul bortfalde ved en ansættelse ved det offentlige.

Mit spørgsmål lyder: Har jeg ret til de penge ved en førtidspension, når jeg allerede har fået et beløb udbetalt af min gamle forsikring som dækker kritisk sygdom? Og i så fald, hvordan ligger landet?

Kommunen er ved at køre en pensionssag på mig nu.
Svar
Såfremt sundhedsklausulen, som jeg ikke kender, er bortfaldet, kan jeg ikke se hvorfor en tidligere udbetaling ved kritisk sygdom skulle påvirke udbetalingen på de 40.000 kroner om året. Så hvis et sådan forbehold ikke, på nogen måde, fremgår af dine betingelser, burde der være fuld udbetaling.

Du kan eventuel prøve at høre selskabet bag - det sker der ingen skade ved.