Gå til hovedindhold

Ressourceprofil

Spørgsmål

Jeg er en kvinde på 31 år der fik diagnosen sclerose i januar i år (lægerne siger dog at jeg, ud fra min sygdomshistorie, har haft sygdommen de sidste 6 år). Mine sidste attakker startede i november 2007 og jeg var ramt mange steder i kroppen - ikke alle symptomer er forsvundet endnu.

Jeg skal have lavet en ressourceprofil om kort tid, og mit største ønske er jeg kan komme på deltid, helst ca.15-20 timer pr. uge, da mit overskud er meget lille i dagligdagen.

Mit spørgsmål er nu: Vil du mene, at det er muligt at komme ned på det timeantal?

Svar

Jeg forstår på dit spørgsmål, at du efter flere års helbredsmæssige problemer nu har fået sat en diagnose på din sygdom. Det rejser selvfølgelig mange spørgsmål omkring den fremtidige situation - både privat og arbejdsmæssigt. Din kommune er forpligtet til at foretage en helhedsvurdering af din situation med henblik på vurdering af, hvilke støttemuligheder du i givet fald vil være berettiget til, både i forhold til et fremtidigt arbejdsliv og generelt.

Et af redskaberne til denne vurdering er en ressourceprofil, som du kan læse mere om på handicapportalen, under , se www.handicapportalen.dk.

Via ressourceprofilen vil blive vurderet, hvorvidt det er revalidering eller fleksjob, som kan komme på tale. Der er også forskellige støttemuligheder på arbejdspladsen, bandt andet arbejdsredskaber og personlig assistance. Generelt skal der så også ske vurdering af mulighed for hjælp til befordring, dækning af merudgifter osv.

Alle disse emner er beskrevet nærmere på Scleroseforeningens hjemmeside under  -> .

Det er som sådan ikke muligt for mig at vurdere, hvilke støttemuligheder du vil være berettiget til, men jeg vil pointere, at en grundig sagsbehandling er nødvendig.

Du har ret til at få kopi af dine sagsakter i forvaltningen, ligesom du også har ret til at have bisidder med til møder med forvaltningen.

Jeg håber, at du må få en god løsning på dit fremtidige arbejdsliv og vil samtidig også gøre dig opmærksom på, at du, såfremt du ønsker, det har mulighed for at kontakte Scleroseforeningens psykolog eller socialrådgiver i det område, hvor du bor. Du vil kunne finde navn og træffetider på foreningens hjemmeside.