Gå til hovedindhold

Regler for befordringsfradrag

Spørgsmål

Jeg har fået oplyst af andre med sclerose, at jeg da selvfølgelig har krav på befordringgodtgørelse fra første kilometer i henhold til ligningslovens § 9D. Jeg er dog usikker på om det nu også er sådan. Når jeg læser paragraffen, står der at jeg skal have en øget transportudgift for at være berettiget til at bruge den paragraf. Er jeg så berettiget til det bare pga. min diagnose, eller skal der andre ting til, for at jeg kan bruge den paragraf, og hvordan opfylder jeg de krav der er til den paragraf?

Jeg er pt. i arbejdsprøvnings praktik fra en sygemelding som ledig, og er interesseret i at vide om jeg har ret til nogen form for befordring, når jeg er i praktik? - hvis ja, er det så efter § 9D eller almindelig befordring, eller befordring fra kommunen? Jeg er ligeledes interesseret i at vide, om der findes andre økonomiske "goder"/rettigheder i forbindelse med at være kronisk syg?

Svar

Du har helt ret i, at du ikke har "krav" på befordringsfradraget, men at du har mulighed for at søge om det. Befordringsfradrag efter Ligningslovens § 9D omfatter særlige/dyrere udgifter til befordring, som er en følge af invaliditet eller kronisk sygdom. Det er således ikke diagnosen alene. Dyrere transport kan eksempelvis være, at det er nødvendigt at køre i bil, hvor andre har mulighed for at tage offentlig transport eller cykle.

Du kan læse nærmere om befordringsfradrag her på hjemmesiden, vær opmærksom på at få forhåndstilsagn for fradraget.

I forbindelse med arbejdsprøvning/praktik er det Jobcentret, der skal beregne befordringsgodtgørelse. Reglerne herom fremgår af beskæftigelsesindsatslovens § 82 og du skal være opmærksom på muligheden for dækning af den faktiske udgift til befordring, hvis udgiften er en følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Din sagsbehandler skal orientere dig nærmere herom.