Gå til hovedindhold

Regler for ansøgning af førtidspension

Spørgsmål

Jeg er i fleksjob, arbejder 13 timer om ugen. Jeg har en meget aktiv attakvis sclerose. Min arbejdsgiver og kolleger har vældig travlt med, at jeg skal gå på førtidspension. Jeg har selv overvejet det, da kræftene ikke er så store længere. Jeg har hørt, at det er svært at få bevilget førtidspension. Jeg er 45 år og har haft sclerose siden 1998, men først diagnosticeret i januar 2006.
Hvordan kan jeg gribe det her an, og hvad er reglerne for ansøgning af førtidspension?

Svar

Indledningsvis vil jeg bemærke, at jeg synes det lyder trist, at din arbejdsgiver og kolleger kommer med bemærkninger om, hvad du skal eller ikke skal. Det er jo ikke noget som de kan bestemme og slet ikke bevilge.

Jeg forudsætter, at du er ansat i fleksjob før 1.1.2013 og derfor får fuld løn fra din arbejdsgiver, som formentlig modtager 2/3 lønrefusion fra Jobcentret. Jeg går også ud fra, at der er sket den nødvendige opfølgning på dit fleksjob fra Jobcentrets side og jeg tænker også, at du har deltaget i jævnlige medarbejderudviklingssamtaler, hvor dine arbejdsopgaver og indsats er blevet drøftet. Du skriver ikke noget om du har sygefravær. Hvis din arbejdsgiver eller du mener, at der er problemer med at klare opgaverne er der mulighed for at kontakte Jobcentret, der vil kunne vejlede om evt. andre støttemuligheder.

Førtidspension kommer først på tale, hvis du ikke er i stand til at forsørge dig selv arbejde ved arbejde og her tænkes også på fleksjob på endnu færre timer end dine nuværende. På Borger.dk er beskrevet lidt omkring førtidspension nye regler, og du vil her kunne læse, at der er flere forhold, som skal tages i betragtning. Du vil også møde begreber som rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam.
Her har DUKH beskrevet lidt om det

Hvis du fortsat er medlem af en faglig organisation (ikke A-kasse) vil du også kunne få vejledning derfra, ved møder, hvor din situation skal drøftes vil jeg anbefale dig at tage en person med dig.