Gå til hovedindhold

Regelmæssig MR scanning

Spørgsmål

Jeg fik MS diagnosen for 1,5 år siden. I forbindelse med diagnosen fik jeg MR scanninger med 3 måneders mellemrum. Første scanning viste mange pletter - over 20 - og anden scanning viste samme pletter + 4 nye, heraf nogle kontrastopladende.

Jeg har taget Avonex 1 år nu, og har i den tid haft et mildt attak i form af føleforstyrrelser i min hånd. Jeg vil meget gerne have lavet en ny MR scanning for at vurdere min sygdomsudvikling, og tage stilling til om den medicin jeg tager er effektiv nok. Dette er blevet afvist af min neurolog med forklaringen at man behandler på det kliniske, og derfor er MR ikke af nogen værdi, når først diagnosen er stillet.

Jeg er ikke enig i dette, da jeg kan se i flere videnskabelige artikler at antallet af pletter hænger sammen med udvikling af handicap senere i livet. Jeg kan også konstatere at der i USA bliver udført regelmæssige MR scanninger på alle patienter. Derudover bliver tilvæksten af nye pletter jo kædet tæt sammen med sygdomsudviklingen i forbindelse med test af ny medicin. Hvad er jeres vurdering af værdien af løbende MR scanninger med henblik på at vurdere sygdomsudvikling/effekt af medicin?

Hvis jeg får lavet MR scanning via min private sundhedssikring, vil denne så kunne inddrages i min egen neurologs vurdering af min sygdom? Eller er det vigtigt at MR scanninger er udført med det samme udstyr?

 

Svar

Mange patienter ønsker regelmæssig MR scanning, i håb om at de kan følge med i deres sygdomsudvikling, men læsioner kommer og går også uden at man nødvendigvis har mærket nogen ændring i sin tilstand. Det er et såkaldt klinik-radiologisk paradoks. Nogle sclerosepatienter, der er synlig handicappet har stort set ingen læsioner i hjernen. Andre der kun har haft et enkelt attak og hvor symptomerne endog er forsvundet på scanningstidspunktet har måske utallige læsioner. Det er medvirkende til holdningen, at man "behandler patienten og ikke scanningen". Det er korrekt at MR er en vigtig parameter når man vurderer ny behandling for sclerose, men der analyserer man en gruppe af patienter, og resultatet kan ikke altid overføres til den enkelte patient.

Når det er sagt er der  - i og med der er kommet mere effektive behandlinger - nok en tendens til at man scanner lidt flere, der har haft nylig sygdomsaktivitet. De nytilkomne læsioner, især fordi nogle er kontrastopladende, kunne godt tyde på at Avonex ikke holder sygdommen i skak, men i kriterier for nyere og mere effektiv behandling indgår også attakkets/ attakkernes sværhedsgrad, og dit har man klassificeret som et mildt attak.

Du har mulighed for mod egenbetaling, eller hvis du måske er omfattet af en forsikring at få lavet en MR scanning på privathospital. Som du er inde på er det bedst at lave MR scanningen på den samme scanner, så man kan sammenligne direkte. I dit tilfælde, hvor der er scleroselæsioner i hjernen er det relevant at der gives kontraststof, da udsivning af dette til hjernevævet tages som udtryk for pågående eller nylig sygdomsaktivitet.

I USA  har man dels tradition for såkaldt defensiv medicin, og dels er mange patienter omfattet af forsikring der muliggør hyppig scanning. Endelig er MR kapaciteten tilsyneladende større end i Danmark. Hvis man skulle til at scanne de 12000 danske sclerosepatienter årligt, ville de patienter der skal udredes på mistanke om sclerose komme til at vente urimeligt længe. Mange steder er ventetiden i forvejen lang.