Gå til hovedindhold

Refusion ved fornyelse af kørekort

Spørgsmål
Jeg får mit kørekort fornyet hvert andet år, og lægerne plejer at sende kørekortattesten direkte til kommunen, som så betalte den.
Nu har kommunen sendt regningen til mig, fordi de ikke kan finde ud af, om de skal betale for den, eller jeg skal.

Hvis de skal, vil de have at vide under hvilken paragraf, og hvilken afdeling der skal behandle den.
Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om, men da jeg i sin tid fik at vide af jer, at kommunen skulle betale kørekortattesten, sendte I også paragraffen til mig.

Kunne jeg få jer til at sende mig den igen?
Svar
Reglerne om tilskud til kørekort fremgår af bekendtgørelse om støtte til bil efter servicelovens § 114
(Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1.9.2010):  

Tilskud til kørekort m.v.  

§ 13. Når betingelserne for støtte til køb af bil, jf. §§ 1-3, er opfyldt, kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en kontrollerende køreprøve samt, hvis det er nødvendigt, en vejledende helbredsmæssig køretest hos politiet. Der kan endvidere ydes tilskud til betaling af lægeerklæring i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil samt til fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager, når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ydes tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil.  

Stk. 2. Til opnåelse eller fornyelse af kørekort ydes tilskud til det antal køretimer, som under hensyn til ansøgerens helbredstilstand og alder anses for rimeligt. Hvis en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år modtager køreundervisning efter stk. 1, ydes tilskuddet til det antal køretimer, der anses for rimeligt.
Stk. 3. Hvis køreundervisningen skal finde sted i ansøgerens egen bil på grund af dennes særlige indretning, kan der ydes tilskud til betaling af på- og afmontering af skolepedaler.