Gå til hovedindhold

Refusion

Spørgsmål

Jeg er bevilliget fleksjob (50%). Mit spørgsmål går på sygdomsfravær: Jeg er klar over at min virksomhed får kompensation fra 1. sygedag, men er i tvivl om det er oveni fleksjobydelsen fra kommunen?

Svar
Arbejdsgiver får sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag og er omfattet af samme regler omkring anmeldelsesfrist m.m., som for alle andre ansatte. Lønrefusion efter fleksjobreglerne (enten 50% eller 2/3 af mindste overenskomstmæssige løn) reduceres med det beløb, som arbejdsgiveren modtager i sygedagpengerefusion. Der udbetales ikke både sygedagpengerefusion og lønrefusion.

Kun i tilfælde, hvor lønrefusionen er mindre end sygedagpengerefusionen vil arbejdsgiveren kunne modtage mere i tilskud ved sygefravær, nemlig svarende til max sygedagpenge.