Gå til hovedindhold

Reform, barsel m.m.

Spørgsmål
Jeg er 30 år, og har i år fået tildelt flexjob grundet MS - diagnose i 2007. Jeg arbejder ca. 18 timer om ugen.

Der er meget snak om at der vil blive pillet ved fleksjobbene. Jeg kunne godt tænke mig at høre mere specifikt, hvilke tiltag der bliver snakket om, samt hvilke konsekvenser man kan risikere - økonomisk, arbejdsmæssigt m.m.

Jeg skal desuden på barsel i oktober. Er der noget jeg skal være særlig opmærksom på, når jeg skal på barsel i forhold til, at jeg er på fleksjob? Hvor lang tid er jeg lønnet? Hvad kan jeg få i barselsdagpenge osv?
Svar
Ændringerne af fleksjobreglerne er endnu ikke vedtaget. Som udgangspunkt vil ændringer ikke berøre nuværende ansatte i fleksjob, men ved evt. jobskifte vil den enkelte blive påvirket af reglerne. Da der endnu ikke foreligger noget endeligt, kan jeg ikke svare yderligere.  

Du kan fx på denne side læse de vigtigste reformforslag http://www.cabiweb.dk/lovstof/reform-c3-+f%c3%b8rtidspension+og+fleksjob/fleksjob.   

Du har ret til løn under barsel afhængig af, hvilken overenskomst du er ansat under. Du kan få reglerne oplyst af din fagforening. Personer ansat i fleksjob følger de almindelige regler vedrørende barsel.