Gå til hovedindhold

Reform

Spørgsmål

Angående regeringens nye tiltag på flexjob, hvordan påvirker det os, der allerede er i flexjob?

Svar
Nedenstående er klip fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Nederst fremgår, at personer, der er i fleksjob i dag, berøres ikke af reformen med mindre de skifter job eller bliver ledige.  
Uge 26: Reform af førtidspension og fleksjob: Flere skal inkluderes på arbejdsmarkedet

Lørdag den 30. juni 2012 indgik regeringen en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af førtidspension og fleksjobordningen. Reformen skal bidrage til, at flere inkluderes på arbejdsmarkedet, og forventes at styrke de offentlige finanser med omkring 1,9 mia. kr. frem mod 2020. Parterne er enige om, at provenuet på 1,9 mia. kr. i 2020 skal anvendes til at realisere regeringens målsætninger ift. uddannelse og forskning.

Hovedpunkter i reformen er:
• Førtidspension skal som udgangspunkt ikke gives til unge under 40 år. Sårbare og udsatte unge skal i stedet tilbydes en tidlig og helhedsorienteret indsats i form af såkaldte ressourceforløb.
• Der afsættes frem mod 2020 1,2 mia. kr. - og på længere sigt 1,4 mia. kr. - årligt til ressourceforløb. Ressourceforløbene tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov og sigter mod at bringe de unge i arbejde eller uddannelse. Et ressourceforløb kan vare i et til fem år med mulighed for flere forløb, hvis det skønnes at være nødvendigt med en mere langvarig indsats.
• Der skal etableres et rehabiliteringsteam i alle kommuner. Rehabiliteringsteamet skal sikre den tværfaglige koordinering i kommunerne og være sammensat af repræsentanter fra relevante kommunale forvaltningsområder, herunder beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet. Det skal sikre, at den enkelte får en helhedsorienteret indsats, herunder relevante tilbud på tværs af forvaltninger.
• Det vil stadig være muligt for unge under 40 år at få tilkendt førtidspension, hvis det er åbenlyst, at den enkelte ikke bliver i stand til at arbejde igen.

• Fleksjobordningen skal ændres fra sin nuværende form, så den i højere grad målrettes personer med begrænset arbejdsevne.
• Tilskudsmodellen ændres, så det i fremtiden er dem med de lave-ste lønninger og den mindste arbejdsevne, der får de største tilskud. Reformen skal nu vedtages i Folketinget og vil træde i kraft den 1. januar 2013. Reformen får ikke konsekvenser for personer, der i dag er på førtidspension, med mindre de flytter uden for EU/EØS. Personer, der i dag er på fleksjob, bliver kun berørt af reformen, hvis de skifter fleksjob eller bliver ledige.