Gå til hovedindhold

Prognosen ved sclerose

Spørgsmål

Hvordan ved man, om man har en mild form for sclerose eller en med mere bekymrende udsigter? Er det givet i forbindelse med sygdomsstart og diagnose, eller vil det vise sig over tid og afhænge af andre faktorer - bl.a. livsstil, behandling. Er f.eks. en start med attack ensbetydende med svær sygdom, også selvom symptomerne trækker sig?

Svar

Det er et af de hyppigst stillet spørgsmål fra patienter specielt på diagnosetidspunktet. Og det er meget svært at spå om prognosen for enkelltindivider, selv for eksperter. Hvis der er tale om et første symptom på sclerose, et såkaldt klinisk isoleret syndrom, har resultater af rygvæskeundersøgelse og af MR scanning af hjernen en vis prognostisk værdi.

Hvis begge dele er normale, og neurologen alligevel vurderer at symptomerne kan være debut på sclerose, er risikoen relativt lille for at få sclerose og mén heraf, og man bliver ikke tilbudt attakforebyggende behandling, da behandlingen ikke har dokumenteret effekt i dette lette sygdomsstadie. Omvendt: Hvis man har rigtig mange læsioner i hjernen eller læsioner i "kritiske" områder, er prognosen som gruppe betragtet dårligere end ved få og små læsioner i "fredelige" områder, men der er undtagelser for reglen, men disse ser man først "i bakspejlet". Begge disse patientgrupper opfylder ofte behandligskriterierne, så det at man starter attakforebyggende behandling tidligt er ikke i sig selv tegn på specielt dårlig prognose.

Endelig kan alder spille en rolle. De yngste er ofte længere tid om at få næste attak og på at nå et vis sværhedsgrad, men da de har mange leveår foran sig, kan de godt ende med at blive "ligeså dårlige" som de der debuterer i en senere alder. Endelig kan det have en betydning om man kommer sig godt efter det/de første attakker.

Der er mig bekendt endnu ikke lavet særlig megen forskning om betydning af livsstil for langtidsprognosen, da det først er for nylig at man har fundet holdepunkt for at ydre faktorer som D vitamin niveau og rygning kan have betydning ved sclerose.
Alt i alt er sygdommen ret variabel, og det er selv for eksperter svært at spå om forløbet. Det giver selvfølgelig usikkerhed hos patienterne, men også håb.