Problemer med at magte arbejdet
d. 8 maj 2012

Jeg er 57 år og har haft sclerose siden 1996. Jeg har været i flexjob på halv tid som skolelærer de sidste ca. 10 år. Det seneste stykke tid, har jeg dog oplevet at specielt min hukommelse ikke længere kan følge med til mit arbejde. Jeg bliver meget lettere stresset og forvirret ved det mindste pres, hvilket selvfølgelig ikke er så smart, når jeg arbejder med børn og undervisning. Kort sagt føler jeg ikke længere, at jeg helt kan rumme mit arbejde, og derfor føler jeg mig meget utilstrækkelig i hverdagen. Derfor er jeg begyndt at overveje, om det er nu, jeg skal stoppe på arbejdsmarkedet og søge førtidspension?

Det jeg gerne vil spørge om er, om jeg muligvis er berettiget til førtidspension? - om hvad jeg skal gøre for at komme i gang, og hvor jeg skal henvende mig? Kan jeg kan få hjælp til at komme igennem dette forløb?

Det er svært, når det viser sig, at det ikke længere er muligt at følge med i samme tempo som tidligere. Det er vigtigt at forholde sig til det, som du nu også gør. Jeg går ud fra, at du er til jævnlig kontrol hos neurolog, og måske kunne en neuropsykologisk vurdering hjælpe dig i den nuværende situation. Det er lægen på neurologisk afdeling, der har mulighed for at henvise dig til neuropsykologen på afdelingen.  

Du skriver, at du har fleksjob på halvtid, det opfatter jeg som et job med 50% refusion. Opgaverne er for mange og omfattende for dig, og jeg vil derfor først spørge dig om der er mulighed for andre opgaver, mindre tid eller lign. Har du talt med din leder om det evt. i forbindelse med MUS samtale.  

Det er Jobcentret, som du skal kontakte - ligesom jeg også går ud fra, at Jobcentret har fulgt op på din sag om fleksjob. Det skal jo ske minimum 1 gang om året, kan også ske oftere på din eller din leders foranledning. Jobcentret vil være interesseret i at hjælpe dig med fortsat forbliven på arbejdspladsen, og vil gerne drøfte om andre arbejdsopgaver er mulig.  

Konkret vil jeg anbefale dig en kontakt med læge/neurolog, sagsbehandleren på Jobcentret og din leder. Førtidspension kommer først på tale, når alle andre muligheder er udtømte. Det er Jobcentret/kommunen, der vurderer om din arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at førtidspension kan komme på tale.  

Husk at gøre brug af din mulighed for aktindsigt både i sagsakter i kommunen og fra kontrol på neurologisk ambulatorium.  

Du har mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver i det område, hvor du bor. Navn og træffetid fremgår af Scleroseforeningens hjemmeside.

Skrevet d. 8 maj 2012