Gå til hovedindhold

Prisstigning efter bevilling

Spørgsmål
Jeg har fået bevilliget handicapbil og billigst egnede er fundet og bestilt - bilen er klar til levering.

Siden kommunen gav bevillingen er bilen imidlertid steget 4.805 kroner i pris, som følge af at regeringen har ændret ved registreringsafgiften. Det handler om fradrag for partikelfilter.

Nu siger kommunen at det er mig selv, som hænger på merudgiften - kan det passe? Omvendt svarer de også, at hvis det modsatte var tilfældet, ville de selvfølgelig selv få besparelsen?

Der blev valgt en dieselbil, idet jeg skal have automatgear og den egnede bil ikke fås benzindreven.
Svar
Det fremgår af Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1043 af 1/9 2010 § 6:

Udmåling af støtten
§ 6. Hvis betingelserne for støtte til køb af bil efter §§ 1-3 er opfyldt, ydes støtten til den billigste bil, som er egnet set i forhold til ansøgerens behov. Støtten ydes som et rentefrit lån på indtil kr. 160.000 (1.1.2011 163.000 kr.)inkl. moms, dog højst bilens købesum.

Det betyder, at det er bilen, som der er taget stilling til.

Jeg kan forstå, at afprøvning, tilbud og bevilling er dateret inden årets udgang 2010. Det ændrer dog ikke på det faktum, at det er selve bilen, som der er taget stilling til. Med virkning fra 1.1.2011 er det ikke længere muligt at få indregistreret en fabriksny bil med dieselmotor uden partikelfilter, du er således uden indflydelse herpå.

Det er ikke ualmindeligt, at der kan forekomme prisstigninger fra afprøvning til levering, men det er den afprøvede bil, som er udgangspunktet for bevillingen.

Hvis kommunen fortsat fastholder sin beslutning, så bed om en skriftlig afgørelse med henvisning til lovhjemmel og klagemulighed.