Primær progressiv sklerose 2009
d. 22 november 2009

Jeg er relativt nydiagnosticeret og ønsker at få jeres input omkring hvordan primær progressiv sklerose håndteres rent behandlingsmæssigt.

Min læge siger at der ikke er nogen behandling, men hvad siger I? Er der noget på vej forskningsmæssigt?

Der findes i dag ikke behandlinger med sikker effekt på primær progressiv sklerose. Ind imellem forsøges behandling med binyrebarkhormonet methylprednisolon, Behandling med flere forskellige slags sklerosemedicin har været forsøgt, men indtil videre er forsøgene desværre faldet negativt ud.

De negative resultater har ført til megen pessimisme, men nye forskningsresultater har ført til at man blandt andet i Danmark er gået i gang med at planlægge nye forsøg med behandling af både primær og sekundær progressiv sklerose. Der planlægges således både forsøg med EPO, binyrebarkhormon, Tysabri og amilorid.

Skrevet d. 22 november 2009