Gå til hovedindhold

Praktisk hjælp, selvvalgt person

Spørgsmål

Jeg har bevilget 7,5 timer pr. uge til praktisk hjælp i hjemmet. Der er tit svært for firmaet at overholde tidsskemaet da de hele tiden har problemer med bemanning, sygdom og nødudkald, som gør at de tit kommer for sent eller der kommer en der ikke har været hos mig før, så må jeg oplære vedkommende.

Jeg ser at man i henhold til §95 stk 1 kan ansøge om at få et tilskud og selv ansætte en hjælper hvis kommunen ikke kan yde den nødvendige hjælp, og det synes jeg ikke at de kan på nuværende tidpunkt - særligt fordi jeg pt. er inde i en aktiv genoptræningsperiode, og har træningstider næsten hver dag.

Nogle gange må jeg enten aflyse hjælpen eller fysioterapeuten, da de ikke kommer til aftalt tid, men i stedet måske helt op til 1.5 timer senere. Da jeg har særlig meget brug for den praktiske hjælp når jeg træner og bliver mere træt, og ellers også har brug for en struktur på min dag i forhold til hvile/aktivitet, synes jeg ikke det fungerer.

Jeg vil derfor gerne selv finde en der er mere fleksibel, og har derfor bedt om at få lov at bruge tilskudet til at ansætte en au-pair, som jo er både en billig og, for mig, god løsning. Det kan jeg høre på kommunen, at de absolut ikke synes. For mig virker det faktisk som om de kun leder efter måder/muligheder for at afslå min ansøgning, istedet for at se efter muligheder for hvad der måtte være bedst for mig.

Jeg vil derfor gerne høre om du synes, at der er rimelighed i mit forslag, og om kommunen har en lovmæssig mulighed for at indvilge?

Svar

Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du er bevilget hjælp efter servicelovens § 83. Udover at vælge en bestemt leverandør har du også mulighed for at gøre brug af lovens § 94 "En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne og om leverancesikkerhed samt om betaling m.v.".

Betingelsen for at gøre brug af § 95 stk. 1 er, at hjælpen reelt ikke kan leveres. Det vil med andre ord sige at § 95 stk. 1 er en undtagelsesbestemmelse, der kun kan anvendes, hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed. Kommunalbestyrelsen eller modtageren kan således ikke frit vælge, om der skal udbetales et kontant tilskud eller gives naturalhjælp. Udbetaling af tilskud kan kun anvendes i særlige tilfælde og her taler man primært om samarbejdsproblemer.

Som jeg forstår din situation kan hjælpen leveres, men ikke på tidspunkter, som du kan regne med/planlægge efter. Hjemmeplejen og andre leverandører bestræber sig på at overholde tidspunkterne, men brugerne forventes at skulle "tåle" afvigelser, og det forstår jeg sagtens, ikke er særligt hensigtsmæssigt for dig.

Jeg vil derfor anbefale dig at pege på § 94 i stedet. Som nævnt skal personen godkendes af kommunen, men ifølge vejledningen er der ingen begrænsninger med hensyn til hvem, modtageren kan udpege, forudsat at vedkommende i øvrigt opfylder kommunens krav, for eksempel i relation til uddannelse mv. Der kan være tale om en pårørende, nabo eller ven/bekendt.