Gå til hovedindhold

PML ved Tecfidera

Spørgsmål

Jeg står for at starte op med Tecfiderabehandling. Efter at have læst om tilfældet af PML, er jeg nu bekymret for, om det er det rigtige at gøre, da jeg er JC-virus positiv. Jeg mener at huske, at man f.eks. ikke giver Tysabri, hvis man er er JC-virus positiv. Jeg har det godt, og har aldrig været plaget af alvorlige attakker, jeg prøver i øjeblikket at veje for og imod på start af behandlingen. Har fået Avonex i 11 år, men holdt med det for 3 1/2 år siden pga. bivirkningerne som forringede min livskvalitet for meget. I de 3 1/2 år har jeg ikke haft attakker. I hvert fald ikke nogle jeg har kunnet mærke. Håber I på netrådgivningen kan hjælpe med at skrive lidt om, hvad jeg skal vægte for og imod at starte på Tecfidera behandlingen.

Svar

Ved Tecfiderabehandling af MS er der for nylig registreret et enkelt tilfælde med PML. Der er tidligere rapporteret fire tilfælde med PML, hos mennesker som har været i behandling med medicin indeholdende dimethylfumarat, som er det aktive stof i Tecfidera: Tre hos psoriasispatienter og et hos en patient med sarcoidose. Behandlingen havde i alle tilfælde meget udtalt effekt på patienternes hvide blodceller, hvilket kan være en risikofaktor ved udvikling af PML, som man imidlertid undgår, når man tager den anbefalede Tecfideradosis og blodprøverne overvåges. Tre af de patienter der udviklede PML var desuden tidligere behandlet med andre immundæmpende præparater, hvilket også er en kendt risikofaktor.

Når man starter Tecfidera overvåges mængden af hvide blodceller i blodet og behandlingen pauseres, hvis værdierne bliver for lave. Når dette overholdes, tyder alt på, at risikoen for PML ved Tecfidera er ubetydelig. Da effekten ved Tecfidera har været god i de kliniske studier, uden alvorlige bivirkninger i øvrigt, vil dette tale for, at du starter behandlingen. Du har dog også mulighed for at skifte behandling til Aubagio, hvor effekten er sammenlignelig med Avonex, som tidligere har holdt sygdommen i ro. Aubagio er ikke forbundet med risiko for PML, og da styrken af behandlingen kan sammenlignes med beta-interferon, forventes det heller ikke at ske i fremtiden. Dog er der ikke observeret så mange patienter på Aubagio, som ved f.eks. dimethylfumarat (Tecfidera) og f.eks. Gilenya.

Både Tecfidera og Aubagio kan derfor anbefales, og jeg synes at du - sammen med din MS læge - skal vælge den der ud fra dit forløb og undersøgelsesresultater, er bedst for dig.