Gå til hovedindhold

Plejevederlag

Spørgsmål

Min mor har gennem længere tid haft sclerose og har nu fået udstedt en terminalerklæring, således at jeg har fået plejeorlov og kan være ved hendes side i den sidste tid. Mit spørgsmål drejer sig om de dagpenge jeg i den forbindelse har ret til at modtage.


Jeg er studerende, men arbejder en del ved siden af. Jeg har derfor lavet en opgørelse over mine arbejdstimer og -dage de sidste 13 uger (jf. "dagpengeloven § 32):

Jeg har arbejdet over 120 timer og været beskæftiget 74 ud af 100 dage. Ud af de 100 dage er 34 weekend- og helligdage, men alligevel har jeg fået besked fra kommunen om, at jeg ikke har arbejdet nok, da jeg har haft fri nogle hverdage og i stedet arbejdet lørdag og søndag.


Jf. Sygedagpengelovens § 32, 1 står der, at man skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 12 uger. Hvad er din umiddelbare holdning til måden at forstå ordet "uafbrudt" på? Er det ikke iorden at jeg har arbejdet i weekender i stedet for hverdage?

Svar

Reglerne i dagpengelovens § 32 skal forstås som "uafbrudt". Der er truffet nogle afgørelser fra Ankestyrelsen SM D-13-07 og SM D-16-95. Afgørelserne kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside og du ved bedst om ansættelsesforholdene her er sammenlignelige med dine egne.

Kommunen skal selvfølgelig meddele dig en afgørelse med begrundelse og klagevejledning. 

Hvis du ikke er berettiget til plejevederlag efter reglerne i § 120 i lov om social service - ikke berettiget til sygedagpenge - er der mulighed for udbetaling af basisbeløbet efter § 120 stk. 2. Detter er p.t. 12.477 kr. pr. måned.